| Kategoria: Menestystarinat, Uutiset

Rytmihäiriöiden etäseurantaan kehitetty Awario Event-palvelu on lanseerattu Australiassa 4.5.2022.
Suomalainen Heart2Save ja australialainen Network Optimiser Solution solmivat yhteistyön, jonka
tavoitteena on mahdollistaa luotettava ja ennaltaehkäisevä rytmihäiriönseurantapalvelu myös Australian
terveydenhuollon käyttöön. Awario palvelut ovat jo aiemmin saaneet EU alueella lääkintälaitesertifikaatin
ja nyt ne ovat sertifikoitu myös Australiassa.

Awario palvelukonsepti on kehitetty Suomessa läheisessä yhteistyössä perusterveydenhuollon toimijoiden
kanssa. Laajamittaisissa piloteissa on todennettu palvelun helppokäyttöisyys sekä potilaiden
itsemonitoroinnissa että kotisairaanhoidon työvälineensä. Erityisen merkittävää on se, että palvelun avulla
voidaan säätää jopa 90% lääkärin EKG-raporttien läpikäyntiin käyttämää työaikaa. ‘Awario palvelukonseptia
voidaan hyödyntää Australian terveydenhuollossa ilman merkittäviä muutoksia’ toteaa Kristine Binney
NetOptin liiketoimintajohtaja. Awario palvelut ovat todellisia ‘game changereita’ erityisesti alueillamme,
joissa terveydenhuollon palveluihin on pitkä matka. Ensimmäiset kommentit terveydenhuollon
ammattilaisilta ovat olleet erittäin lupaavia.

‘Maailmanlaajuisesti pandemia-aika on kiihdyttänyt erilaisten etämonitorointipalveluiden kehitystä ja
käyttöönottoa’ toteaa Helena Jäntti, Heart2Save:n toimitusjohtaja. Terveydenhuollossa kiinnostus
kohdistuu ratkaisuihin, joissa tekoälyavusteisesti datasta tuotetaan informaatiota päätöksenteon tueksi ja
säästetään merkittävästi terveydenhuollon ammattilaisen aikaa. Tämä mahdollistaa terveydenhuollon
ammattilaisten keskittymisen löydöksiin ja potilaan hoitopolun ohjaukseen. Samalla painopiste on siirtynyt
kasvavassa määrin ennaltaehkäisevään toimintaan pyrkimyksenä terveydenhuollon kustannusten
hillitseminen.

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja
Helena Jäntti
helena.jantti@heart2save.com 

Heart2Save Oy 
Heart2Save Oy on terveysteknologiayritys, jonka ydinosaaminen on lääketieteellisessä analytiikassa.

NetOptimiser Solutions
Network Optimiser Solutions LTD (NetOpt) on johtava jakelija mediakaalituotteiden sekä IT-
turvallisuusratkaisujen alalla.