| Kategoria: Menestystarinat

“Parhaimmillaan me pääsemme Kuopio Healthin avulla sellaiseen tilanteeseen, että saamme terveysteknologian innovaatiot käyttöön tehokkaasti. Minua on harmittanut, että monen yrityksen kohdalla on kestänyt useita vuosia, että hieno idea on päätynyt toteutukseen saakka.”

Savonia haluaa tukea yritysten kehittymistä

– Parhaimmillaan me pääsemme Kuopio Healthin avulla sellaiseen tilanteeseen, että saamme terveysteknologian innovaatiot käyttöön tehokkaasti. Minua on harmittanut, että monen yrityksen kohdalla on kestänyt useita vuosia, että hieno idea on päätynyt toteutukseen saakka. Siinä menetetään pahimmillaan vuosia, Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan tutkimus- ja kehityspäällikkö ja Savonian hyvinvointiteknologian vahvuusalan johtaja Petteri Jääskeläinen sanoo.

Terveysteknologian alalla tuotekehitys kestää jo vuosia ja se on kallista. Siinä Savonia pystyy Jääskeläisen mukaan auttamaan yrityksiä paljonkin, tarjoamaan näkemystään ja osaamistaan alkuun. 

Jos ihan yhden luukun toimintaperiaatteeseen ei päästäisikään, tavoitteena olisi luoda verkoston avulla vahva ja nopeasti saatavilla oleva tuki aloittavalle, vahvasti kasvavalle tai uutta kehittävälle yritykselle.

Jääskeläinen kertoo, että Savonia on jo mukana esimerkiksi Kuopio Living Lab -palvelussa, joka mahdollistaa terveys- ja hyvinvointiteknologia-alan yrityksille tuotteen testaamisen aidoissa asiakas- ja asiantuntijaympäristöissä. 

Lisäksi Savonian Digicenter-hankkeessa yrityksille tarjotaan palveluita, jotka parantavat digikyvykkyyksiä, edistävät teknologiatestausta ja lisäävät yritysten verkottumista digitalisaation alueella.

Petteri Jääskeläinen
Kehityshankkeet auttavat eteenpäin

Savonia-ammattikorkeakoulu on yksi Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin perustajajäsenistä. 

– Aluekehittäminen on jo lakisääteisesti meidän tehtävämme. Olemme mukana luomassa uusia palveluita ja ratkaisuja sekä kehitämme muiden toimijoiden kanssa aluetta. Tämä tapahtuu vahvasti kehityshankkeiden kautta, Jääskeläinen kertoo. 

Hän huomauttaa, että alueen kaikki kehittäjäorganisaatiot haluavat, että paikallinen elinkeinoelämä voi hyvin ja yrityksillä on hyvät mahdollisuudet kasvuun. 

Savonialla on vahva linkki Kuopio Healthin avoimeen innovaatioekosysteemiin myös siinä, että hyvinvointiteknologia on yksi Savonian strategiassa määritellyistä vahvuusaloista. Jääskeläinen huomauttaa, että hyvinvointiteknologian kehittäminen vaatii monialaista osaamista. Savonian kattavaan koulutustarjontaan kuuluvatkin mm. laajasti sosiaali- ja terveysalan sekä tekniikan alat. 

Myös TK-hankkeita pelkästään hyvinvoinnin vahvuusalalla toteutetaan 1,5-2 miljoonalla eurolla. 

Tehdään yhdessä enemmän

Petteri Jääskeläinen muistuttaa, että osaamisen jakamisesta kaikki hyötyvät. Uuden yrityksen perustaminen on valtavan pitkä työ, johon tarvitaan tukea monesta suunnasta. Pelkkä raha ei riitä, tarvitaan myös osaamista. 

– Meidän alueellamme on huippuosaamista ja valtavaa kokemusta. Kuopio Health voi tukea sitä, että osaaminen saadaan jaettua muille tahoille, jotka sitä tarvitsevat. Se vaatii keskinäistä vuoropuhelua ja luottamuksen synnyttämistä. Kuulostaa fraasilta, että tehdään yhdessä enemmän, mutta kyllä se on niin!

Lue lisää Savoniasta

Lue lisää jäsenyydestä