| Kategoria: Menestystarinat

”Toivon mukaan pystyn auttamaan osuuskunnan jäseniä ja avaamaan heille ovia kansainvälisten sijoittajien suuntaan.”

Sijoittajaa kiinnostavat tuotto ja humanistiset arvot

Olen optimisti. Uskon, että todennäköisesti vuosi 2023 tulee olemaan parempi kuin vuosi 2022. Jos alkuvuodesta ollaankin vielä taloudessa heikoilla, suuntaamme 3. ja 4. kvartaalilla jo kohti parempaa. Sijoittajat olivat puoli vuotta sitten todella varovaisia, nyt markkina alkaa näyttää jo virkeämmältä. Uskon, että tämä tilanne on vaikuttanut ja vaikuttaa niihin Kuopio Healthin jäseniin, jotka vielä tarvitsevat ulkopuolista rahoitusta toimintansa kehittämiseen. Nähtäväksi myös jää, miten suuryritykset laittavat kehityshankkeita tilapäisesti jäihin. Sekin voi vaikuttaa startup-yritysten toimintaan, koska ne ovat usein mukana tällaisissa hankkeissa.

Yhteyksiä kansainvälisiin sijoittajiin

Tuon Kuopion Healthin hallitukseen sijoittajien näkökulmaa – miten he näkevät terveyssektorin ja mitä kasvumahdollisuuksia siellä on. Toivon mukaan pystyn auttamaan osuuskunnan jäseniä ja avaamaan heille ovia kansainvälisten sijoittajien suuntaan. Olen esimerkiksi toiminut linkkinä istanbulilaisen yksityisen sairaalan ja täkäläisten terveysteknologian yritysten välillä. Sairaala hakee parhaillaan Pohjolasta erilaisia terveydenhuollon innovaatiota, ja he lähestyvät VC-sijoittajia, koska heidän kohdeyhtiöissään kehitetään uusimpia innovaatioita. 

Vaikuttavuutta, tuotto ja humanistiset arvot

Sijoittajien näkökulmasta merkittävää vaikuttavuutta on luonnollisesti sijoituksen tuotto. Lisäksi arvioidaan aidosti sitä, millaisia elämän laatua parantavia ja terveysekonomisia vaikutuksia innovaatiolla on. Kaikkihan me tiedämme, että ennaltaehkäisy olisi fiksumpaa kuin hoitaminen. Ennaltaehkäisyn maksajan löytäminen on kuitenkin hankalaa. Haluaisinkin nähdä ja olla mukana kehittämässä ennaltaehkäiseviä malleja, joissa on toimiva rahoitusmalli. Lisäksi on merkittävää, että voimme aidosti vaikuttaa ihmisten ja perheiden elämään. Eurojen lisäksi tärkeitä ovat myös humanistiset arvot.

Lisää jäseniä ja aktiivisuutta

Pari vuotta Kuopio Healthin toiminnassa mukana olleena olen entistä vakuuttuneempi, että olemme oikean asian äärellä. Vaikuttavuutta pitää nyt edistää jatkamalla kriittisen massan rakentamista. Tarvitsemme edelleen lisää jäsenkuntaa ja aktiivisuutta. Käytännössä se tarkoittaa erilaisten tapahtumien järjestämistä ja toivon mukaan pääsemme tapaamisiin kasvokkain. Törmäyttämällä ihmisiä toisiinsa annamme sattumalle mahdollisuuden. Toisaalta jäsenkunnan laajetessa Kuopion ulkopuolelle voimme miettiä, miten ja missä tapaamisia järjestetään. Lisäksi tarvitsemme edelleen mukaan isoja yhtiöitä. Niiden mukana olo auttaa myös varhaisemmassa vaiheessa olevien yritysten menestystä, kun pienempi yritys pääsee mukaan isomman yrityksen projektiin. Näistä yhteistyön mahdollisuuksista innovaatioekosysteemin tehtävänä on olla jakamassa tietoa, sillä tietoisuuden kasvattamista tarvitaan edelleen.

Lue lisää hallitusblogeja täältä

Lue lisää jäsenyydestä täältä