| Kategoria: Menestystarinat

”Jokainen tutkimukseen sijoitettu euro tuottaa melkein neljä euroa. Meillä ei ole varaa olla hyödyntämättä tätä!”

Meillä ei ole varaa jättää investoimatta tutkimukseen

Olemme suuren muutoksen äärellä, kun hyvinvointialueet aloittivat toimintansa vuoden 2023 alussa. Se oli Suomen historian suurimpia liikkeenluovutuksia. Jo yksistään Pohjois-Savon hyvinvointialueella toimii yli 12 000 työntekijää. Hyvinvointialue on Kuopio Healthin vaikuttavuuden kannalta äärettömän arvokas toimija: Hyvinvointialueen tuhansilla terveydenhuoltoalan ammattilaisilla on paras näkymä kehittämistarpeisiin sekä mahdollisuus synnyttää, arvioida ja kehittää uusia terveysalan innovaatioita. Asiakkaana ovat potilaat, joihin innovaatioiden käyttö kohdistuu. Esimerkiksi lääketeknologian kehityksen kannalta hyvinvointialueilla tehtävä kliininen tutkimus on aivan välttämätöntä. Hyvinvointialue on myös tärkeä terveydenhuollon teknologian hankkija sekä käyttäjä, ja se on siten merkittävä asiakas alan yrityksille. 

Yhdellä eurolla neljän euron tuotto

Rahoituksen niukkuus on ollut yksi pääteemoista, joita hyvinvointialueiden syntyyn liittyen on käsitelty. Tässä haastavassa tilanteessa saattaa hämärtyä se tosiseikka, että näyttöön perustuvuuden, vaikuttavuuden, tehokkuuden sekä turvallisuuden perustana on tutkimuksesta kumpuavaan tietoon pohjautuva osaaminen. Ymmärretäänkö riittävän laajasti, että tutkimukseen investointi on välttämätöntä paitsi hyvinvointialueen, niin myös koko maakunnan menestyksen kannalta? Taloudellisten haasteiden keskellä investoiminen pelkästään palvelutuotantoon voi houkuttaa, mutta se olisi vaarallisen lyhytnäköistä toimintaa. Se vaarantaisi olemassa olevan huippuosaamisen säilymisen ja hyvinvointialueen vetovoiman työpaikkana, jossa saa käyttää sekä moderneimpia menetelmiä että aivojaan.

On keskeisen tärkeää, että vastuu ja näkemys hyvinvointialueen tulevaisuudesta pitkällä tähtäimellä voittaa lyhyen tähtäimen epävarmuuteen liittyvän pelon. Vaikeina aikoina tarvitaan strategista viisautta ja kykyä katsoa pitkälle tulevaisuuteen. Teimme vuonna 2022 ESiOR Oy:n kanssa selvityksen, jossa tarkasteltiin tutkimus- ja innovaatiotoiminnan merkitystä Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä. Selvityksen tulosten mukaan tutkimus- ja innovaatiotoiminnan merkitys on erittäin laaja-alaista ja tuottaa vuosittain kymmenien miljoonien eurojen taloudellisen, toiminnallisen ja terveydellisen nettohyödyn. Jokainen tutkimukseen sijoitettu euro tuottaa melkein neljä euroa. Meillä ei ole varaa olla hyödyntämättä tätä!

Laki velvoittaa tutkimukseen

Yliopistollisella hyvinvointialueella toimivan yliopistollisen sairaalan toiseksi päätehtäväksi on laissa määritelty koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta. Lainsäätäjät ovat ymmärtäneet, miten välttämätöntä tutkimus on sote-alalla. Meillä ei ole varaa hoitoon, joka ei ole vaikuttavaa, tai diagnostiikkaan, joka tehdään vanhanaikaisin menetelmin. Hyvinvointialueella jokaisen työntekijän velvollisuus on edesauttaa tutkimusta ja toivottavasti tähän annetaan mahdollisuus. Tutkittu tieto on toimintamme tehokkuuden, turvallisuuden ja vaikuttavuuden taustalla. Tutkimus on myös edellytys siihen, että alueemme on houkutteleva kumppani yrityksille.

Meidän täytyy pyrkiä siihen, että Pohjois-Savon hyvinvointialue on yritysystävällisin ja joustavin hyvinvointialue. Se on myös taloudellisesti järkevää. Esimerkiksi lääketutkimusten tuottama hyöty hyvinvointialueellamme on vuosittain noin 20 miljoonaa euroa. Tutkimus- ja innovaatiotoiminnan nettohyöty on kokonaisuudessaan noin 40 miljoonaa euroa. Kliinisistä lääketutkimuksista kumpuava hyöty koostuu esimerkiksi ilmaisista lääkkeistä ja lääkeyritysten maksamista vastaanotoista, kuvantamisista sekä laboratoriotesteistä. Potilaille tämä näkyy esimerkiksi siten, että he saavat ensimmäisten joukossa käyttöönsä uudet, aiempaa tehokkaammat lääkkeet. Yritysyhteistyönä tehty lääketutkimus tuottaa parempaa terveyttä ja vapauttaa monin tavoin resursseja myös lääketutkimuksiin osallistumattomien potilaiden hoitoon. Tästä syntyy positiivinen terveysvaikutuksia ja toiminnallisia hyötyjä tuottava kierre. 

Tutkimus tuo elinvoimaa koko alueelle

Miksi tutkimus on niin tärkeää vaikuttavuuden ja tuottavuuden kannalta? Kun toimimme viisaasti, saamme kehitettyä mahdollisimman tehokkaan sote-järjestelmän, uusimmat ja vaikuttavimmat hoidot sekä parhaat tekijät toteuttamaan niitä. Tutkimus ei ole rasite, vaan ratkaisu. Tehokas ja vaikuttava hyvinvointialue tuottaa yhteiskunnalle paljon hyvää: terveyttä ja hyvinvointia, innovaatioita ja osaajia, mahdollisuuksia alueen yrityksille – elinvoimaa koko Itä-Suomeen. 

Lue lisää hallitusblogeja täältä

Lue lisää jäsenyydestä täältä