| Kategoria: Menestystarinat

”Yhteisöllä ei tee mitään, jos se ei toimi aktiivisesti. Eikä pelkkä nimilista auta, jos kaikki toimivat omissa siiloissaan ja lokeroissaan.”

Mitä teemme nyt ja miten se vaikuttaa tulevaan?

Vaikuttavuus on valtavan suuri teema, sillä meillä on ratkaistavana suuria kysymyksiä, jotka vaikuttavat globaalisti koko ihmiskuntaan. Miten pysäytetään luontokato? Miten turvataan energiansaanti? Miten pidämme maailmamme elinkelpoisena ja ihmiselle sopivana? Nyt onkin tärkeää miettiä, mitä sellaista saamme aikaan tällä hetkellä, jonka vaikutus pitkällä tähtäimellä on positiivinen ja hyväksi sekä meille että tuleville sukupolville.

Hyvä vai huono vuosikymmen?

Raadollisesti tarkasteltuna 2020-luku on ollut huono vuosikymmen. Pandemia ja sota Euroopassa ovat osoittaneet, ettei rauhallinen kehitys ole itsestäänselvyys Euroopassakaan. Onneksi tässä on myös toivon näköala: Olemme oppineet paljon pandemiasta, lääke- ja rokotuskehitys ovat ottaneet harppauksia ja seuraavaan pandemiaan olemme huomattavasti paremmin valmistautuneita. Toisaalta sota Euroopassa kiihdyttää siirtymää pois fossiilisista polttoaineista. Tätä väistämätöntä kehitystä on vitkasteltu vuosikymmeniä. Edellisistä huomaamme, että muutoksissa ja kriiseissä piilee myös mahdollisuus tehdä asioita paremmin.

Kärjillä maailman huipulle

Tietenkään emme voi Kuopio Healthissa ratkaista kaikkia maailman ongelmia. Mutta me voimme tunnistaa ja määritellä, missä asioissa olemme Kuopion alueella kansainvälisesti joko absoluuttisessa kärjessä tai lähellä sitä, ja vaikuttaa erityisesti niihin asioihin. Tämä peli on maailmanlaajuista. Ei riitä, että menestymme kansallisella tasolla. Olemme Kuopio Healthin hallituksessa olleet määrittelemässä kärkiä, joiden huippututkimukseen voimme nojata. Tärkeää on myös huomata, missä voimme synnyttää uusia ratkaisuja tieteiden rajapinnoilta. Startup-yritykset ovat innovaatioekosysteemissämme tärkeässä asemassa. Edessä tulevaisuudessa siintävä taantuma ei ehkä puraise niitä yhtä pahoin kuin suurempia ja vakiintuneempia yrityksiä. Startupit ovat myös merkittäviä tekijöitä innovaatioiden edistämisessä. Siksi onkin tärkeää, että meillä Kuopio Healthissa on vahva startup-firmojen edustus. Niitä täytyy pitää aktiivisesti mukana ja houkutella myös uusia mukaan toimintaan.

Enemmän kuin osien summa

Käytännön vaikuttavuuden kannalta korostuvat Kuopio Healthin työryhmien toiminta. Data- ja TKI-yritysyhteistyöryhmät ovat molemmat äärimmäisen tärkeitä. Vaikuttavuus syntyy tutkimuksen ja yritysten yhteistyöstä. Yhteisöllä ei tee mitään, jos se ei toimi aktiivisesti. Eikä pelkkä nimilista auta, jos kaikki toimivat omissa siiloissaan ja lokeroissaan. Parhaimmillaan voimme olla enemmän kuin osiemme summa, mutta se vaatii kaikilta aktiivista toimintaa. Näin pääsemme tuottamaan yhteiskunnalle hyvinvointia, niitä tämän hetken asioita, joilla luodaan hyvä vaikutus vuosikymmenien päähän. 

Lue lisää hallitusblogeja täältä

Lue lisää jäsenyydestä täältä