| Kategoria: Menestystarinat

”Työryhmien kautta tehtävä työ on todella merkityksellistä innovaatioekosysteemin vaikuttavuuden varmistamiseksi.”

Vaikuttavuusmittaristo pitää asettaa – mutta viisaasti

Kuopio Healthin toiminnassa on alkamassa mielenkiintoinen toimintavuosi. Olemme muutaman ensimmäisen vuoden aikana pistäneet pystyyn innovaatioekosysteemin toiminnan: organisaatio on vakiintunut, verkostot ovat kunnossa, työryhmät on perustettu ja hallitus toimii aktiivisesti.  Tilanne on huomattavasti parempi kuin aikana ennen innovaatioekosysteemiä, ja jäsenet saavat ekosysteemistä paljon. Tämä ei kuitenkaan vielä riitä. Liikkeellelähtövaihe on takana, nyt täytyy ottaa isompia askeleita eteenpäin. 

Yksi tämän vuoden tärkeimpiä teemoja onkin vaikuttavuusmittariston asettaminen. Ja pitää tehdä viisaasti. Jäsenmäärän kehittymistä on kyllä helppo mitata, mutta paljon haasteellisempaa on todellisen vaikuttavuusmittariston asettaminen koko ekosysteemin toiminnalle. Siinä tarvitaan pelkkien euromääräisten mittarien lisäksi yhteistyön kehittymisen mittaristoa. Yksi tärkeä osa tätä on jäsenistön näkemys siitä, mitkä ovat heidän toimintansa kannalta tärkeitä mittareita. Osallistamalla jäsenet saamme toimivan mittariston, johon jäsenistö voi sitoutua. Mahdollisia mittareita on kymmeniä, tutkimusten, innovaatioiden ja kaupallistamisprojektien määrästä muihin yhteistyön kehittymisen tunnuslukuihin. Tarvitsemme yksinkertaisia ja riittävän konkreettisia mittareita, eikä niitä saa olla liikaa.

Viestintä on tärkeää

Toinen tärkeä asia, jota Kuopio Healthissa täytyy painottaa, on sekä sisäinen että ulkoinen viestintä. Viestinnän avulla vaikuttavuutta on hyvä tuoda näkyväksi.  Meillä on hienoja jäseniä ja niillä upeita onnistumisia, joita voimme tuoda ekosysteemin viestinä ulospäin. Ei ole keneltäkään pois, että nämä onnistumiset ovat esillä, mutta se buustaa ekosysteemiä ja tuo esille sen toiminnan tuloksia. Sisäisellä viestinnällä voimme vaikuttaa myös siihen, miten jäsenistö pystyy näkemään yhteisesti tärkeinä pidettyjä asioita sekä allekirjoittamaan yhteiset tavoitteet. Se ohjaa yksittäisten jäsenten tekemistä oikeaan suuntaan.

Tervetuloa mukaan TKI-työryhmään

Nyt on myös hyvä lähteä mukaan työryhmien toimintaan. Mikko on vetänyt Yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteistyöryhmää, jonka tavoitteena on saada hanketoimijat ja yritykset yhteen paikkaan. Näin saamme paremmin edistettyä yhteisiä tutkimusideoita sekä -projekteja ja kaikkien halukkaiden äänet pääsevät kuuluviin. Työryhmään ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet jäsenet. Tiedotamme tapaamisista esimerkiksi verkkosivuillamme. Toivomme, että mahdollisimman moni tulee paikalle tapahtumiin ja workshopeihin. Kahvipöydissä ja käytävillä syntyvät ne ideat ja ajatukset, joille tulevien vuosien menestys rakentuu.

Työryhmä on tärkeä osa Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin toimintaa. Meillä pitää olla paikkoja ja aikaa, jolloin mietimme porukalla TKI-työn aihealueita ja yhteistyötä.  On valtavan tärkeää, että paikalla on ihmisiä, jotka ovat aidosti kiinnostuneita tästä toiminnasta. Työryhmien kautta tehtävä työ on todella merkityksellistä innovaatioekosysteemin vaikuttavuuden varmistamiseksi. Ne ovat paikkoja vaikuttaa siihen, ettei vaikuttavuutemme jää pistemäiseksi vaan se muodostaa kokonaisuuksia.

Kiinnostuitko Yritysten ja TKI-organisaatioiden yhteistyöryhmän toiminnasta? Tiedotamme sen tapaamisista jäsenillemme mm. verkkosivujen ja sosiaalisen median kanavien kautta. Jos et ole vielä jäsen, mutta haluaisit mukaan työryhmiemme toimintaan, ota yhteyttä Kuopio Healthin toimitusjohtajaan Aki Gröhniin aki.grohn(at)kuopiohealth.fi

Tulevat työryhmien tapaamiset löydät tapahtumasivulta

Lue lisää hallitusblogeja täältä

Lue lisää jäsenyydestä täältä