| Kategoria: Menestystarinat

”Meillä on loistava mahdollisuus toimia käytännönläheisenä testialustana.”

Kuntoutuksen konseptista vientituote

Vetrea Terveys Oy on 1980-luvun alkupuolella perustettu sosiaali- ja terveysalan yritys, joka keskittyy erityisesti kuntoutukseen ja erityisryhmien asumispalveluihin. Pääasiassa asumispalveluita tarjotaan vammautuneille henkilöille. Arjen toiminnassa käytössä ovat niin tekoäly kuin keinotodellisuuskin.

– Pyrimme toimimaan asiakaslähtöisesti. Haluamme luoda ja kehittää vaikuttavia palveluita hyödyntäen viimeisintä T&K-osaamista edistämään asiakkaidemme toimintakykyä, kertoo Vetrea Terveys Oy:n kehittämispäällikkö Jori Reijula.

Jori Reijula
Asiakasrajapintaa tarjolla

Vetrea on ollut ollut Kuopio Healthin toiminnassa mukana alusta alkaen. Reijula näkee Kuopio Healthin oivallisena rajapintana sote- ja kuntoutusyhteistyölle.

– Näemme, että Kuopiossa on mahdollisuuksia luoda uusia palvelukonsepteja ja avauksia verkoston kautta. Kuopio Health on oikea paikka löytää kumppaneita ja liittyä verkostoihin. Esimerkiksi syksyllä 2020 käynnistynyt Vetrean vetämä Pohjois-Savon Kuntoutuspalveluiden osaamis- ja liiketoimintaverkosto -hanke on kuin luotu integroitavaksi osaksi Kuopio Health osuuskuntaa. Siinä tuomme yhteen alueen kuntoutustoimijoita ja asiantuntijoita. Kuopio Health on tällaiselle yhteistyölle ideaalinen alusta, Reijula kertoo.

Vetrea on vahvasti mukana neurologisessa kuntoutuksessa, minkä vuoksi yhteistyötä halutaan tehdä aivotutkimuksen ja erilaisten siihen liittyvien digitaalisten ratkaisujen kanssa. 

Reijula huomauttaa, että Vetrea tarjoaa hyvän, käytännönläheisen mahdollisuuden pilotoida uusia innovaatioita asiakasrajapinnassa. 

– Meillä on loistava mahdollisuus toimia käytännönläheisenä testialustana. Haluamme mielellämme olla mukana kehittämässä terveysteknologia-alan toimintaa Kuopion alueella. Esimerkiksi kokemuksemme laatu- ja kehittämistyöstä voivat olla avuksi muille yrityksille, Reijula arvioi.

Riikka Pikkarainen
Nyt on aika toimia

Vetrean toimitusjohtaja Riikka Pikkarainen uskoo, että palvelujen digitalisointiin ja etäkuntoutukseen liittyvät asiat sekä kehittämishankkeet voivat olla sellaisia asioita, joista Vetrea voi hyötyä tulevaisuudessa.

– Tutkimus- ja kehittämishankkeiden saralla pilotoimme aktiivisesti uusia, valtakunnallisestikin merkittäviä kuntoutushankkeita. Näistä esimerkiksi tammikuussa käynnistyneen ”TAKU”-hankkeemme pyrkii uudistamaan neurologista kuntoutusta nimenomaan uutta teknologiaa sekä myös prosesseja tehostamalla. Tällaiset avaukset edellyttävät sopivaa sote-verkostoa ja ekosysteemiä Kuopion alueella.

Aivo- ja verenkiertohäiriön kärsineen henkilön kuntouttamisen prosessi ja konsepti ovat Pikkaraisen mukaan sellaisia asioita, joita voidaan hyödyntää myös kansainvälisesti. 

Pikkarainen toivoo, että Kuopio Health pystyy toimimaan nyt aktiivisesti.

– Olemme ottaneet tärkeitä kehitysaskelia terveysteknologian sekä etäkuntoutuksen saralla. Korona-aika on eteenpäin työntävä voima, joka jokaisen yrityksen pitää hyödyntää omassa toiminnassaan. Markkinoilla on etä- ja digiratkaisuja, ja vastaanottokykyä on paljon enemmän kuin aiemmin. Nyt on aika ottaa seuraavat askeleet.

Lue lisää Vetreasta

Lue lisää jäsenyydestä