| Kategoria: Menestystarinat

Älyteknologiaa muistiterveyden tueksi

Aivo- ja muistiterveys on yksi aikamme suurimpia terveyshaasteita paitsi Suomessa myös globaalisti. Vuosittain yli 14 000 ihmistä Suomessa saa muistisairausdiagnoosin. Ongelma ei kosketa pelkästään iäkkäitä vaan myös työikäisiä. Sosiaali- ja terveysministeriö onkin aiemmin linjannut kansallisessa muistiohjelmassaan, että vaikuttaminen kasvavaan palvelutarpeeseen edellyttää myös ennaltaehkäiseviä toimia aivoterveyteen liittyen.

Wellpro Impact Solutions Oy syntyi vuonna 2021 ja kaikki alkoi tarpeesta kehittää parempia ja vaikuttavampia ratkaisuja muistiterveyteen. Psykologian tohtori Juho Strömmer oli jo aiemmin tullut väitöskirjatutkimuksessaan tulokseen, että ei ollut olemassa välineitä seuloa aivojen kuormitukseen ja muistiin liittyviä riskitekijöitä. Juho tunsi ennestään data-analyytikko Joni Borgströmin, jonka kanssa he yhdessä lähtivät miettimään ratkaisua ongelmaan. He lähtivät etsimään kumppaneita, jolloin mukaan saatiin Juha Tenhunen, jolla oli vahva kokemus palvelumuotoilijana ja etälääkäripalvelujen kehittäjänä. Myöhemmin mukaan toimitusjohtajaksi tuli Petteri Sveins, joka oli työskennellyt mm. Amerikan kehityspankin sekä YK:n ja ministeriöiden asiantuntijana kansainvälisissä tehtävissä. Hänet on palkittu valtion palkinnolla, Terve-Sos- kunniakirjalla sekä valittu Vuoden Sosiaalityöntekijäksi.

– Se mistä yritys on lähtenyt liikkeelle on se, että haluamme tehdä aidosti hyvää tässä maailmassa. Se on ollut myös ohjaava voima koko työurallani ja syy miksi lähdin mukaan Wellpro Oy:hyn. Kaikki olemme olleet monessa mukana ja itsekin olen ollut maailmalla kehittämässä uusia menetelmiä, tavoitteena auttaa ihmisiä. Haluamme päästä vaikuttamaan laajasti ihmisten hyvinvointiin ja toivoisimme että myös kaikki suomalaiset saisivat tällaiset työkalut käyttöön. Tavoitteena on myös, että ikääntyneille voitaisiin tarjota lisää hyviä elinvuosia, kertoo toimitusjohtaja Petteri Sveins.

Toimitusjohtaja Petteri Sveins.

Seulonta, seuranta ja aktivointi

Yhdessä tiimi lähti kehittämään työkalua, jolla pystyy seulomaan muistiterveyden riskitekijöitä, mutta tämän lisäksi he halusivat tarjota sekä ylläpitäviä että edistäviä toimenpiteitä aivoterveyden tueksi. Näin syntyi Myseula-tuoteperhe. Tuoteperhe pitää sisällään kaksi räätälöityä seulontamenetelmää (MySeula Screening, Myseula Active) ja aktivointiohjelman (Myseula BitHabit). Pilottivaiheessa mukana oli Vihdin kunta, joka hankki sovelluksen omille yli 55-vuotiaille työntekijöilleen. Lisäksi jo alkuvaiheessa mukaan tulivat sekä THL että Itä-Suomen yliopisto.

– Myseula-seulontamenetelmä tarjoaa mahdollisuuden seuloa riskitekijöitä ja seurata tilannetta, mutta lisäksi BitHabit-sovellus tarjoaa pieniä päivittäisiä tekoja käyttäjälle. Terveydenhuollossa laajemminkin on hyvä ajatella, että ihmiset olisi tärkeää saada huolehtimaan itse itsestään ja tässä niitä mahdollisuuksia oikeasti on olemassa. Näitä ongelmia ei tunnisteta riittävän ajoissa. Ihmiset menevät muistitutkimuksiin 15 vuotta liian myöhään. Jos asioihin puututaan riittävän aikaisessa vaiheessa, voidaan vielä vaikuttaa, Petteri kertoo.

Käyttäjät innolla mukana

Wellpron tavoitteena on tehdä asioita helpommalla tavalla ja MySeulan täyttämiseen meneekin vain noin viisi minuuttia. Tuloksena saa MySeula -indeksin sekä Mieli-, Liike-, Minä- ja Sosiaalisuusindeksit. Tuloksissa kerrotaan, mihin asioihin kiinnittää huomiota esimerkiksi, palautumiseen tai liikkumiseen liittyen.

– Muissa sovelluksissa tarvitsee yleensä tietää etukäteen jotain lukuja kuten esimerkiksi painoindeksi, kolesteroli tai verenpaine, mutta tässä niitä ei tarvita. Siksi työkalua käytetään mielellään. Myös palaute tulee heti. Tästä syystä tämä on myös kustannustehokas tapa seuloa isompiakin väestöryhmiä. Koemarkkinointi tehtiin myös Iso-Britanniassa, Suomessa ja Ruotsissa. Tuloksena oli että 70 % teki seulonnan loppuun saakka. Markkinointi tehtiin Facebookin kautta ja vanhin kyselyn täyttäjä mobiilissa oli 93-vuotias! mainitsee Petteri.

Ei vain senioreille

Dataa myös syntyy valtava määrä ja sitä voidaan myydä ja tarjota eri tahojen käyttöön vaikkapa päätöksenteon tueksi. Wellpro tuottaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hyvinvointipalvelujen data-analytiikkaa ja vaikuttavuuden arviointia.

– On myös tärkeää tietää, kuinka monella ihmisellä tällaiset riskit on olemassa. Testimarkkinoinnin yhteydessä huomattiin, että itse asiassa suurimmat riskit on +45- ja +55-vuotiaiden ikäryhmissä, joihin ei ole aiemmin kohdennettu mitään toimenpiteitä. Ikärajaa palvelun käytölle ei ole. Ainakin pilottitestauksen perusteella ihmiset ovat oikeasti aktivoituneet, kun on tullut tietoa siitä mikä aivo- ja muistiterveyteen vaikuttaa ja mitä itse voi tehdä terveyden edistämiseksi.

Ekosysteemi—yhdessä enemmän

Itä-Suomen yliopiston kanssa yhteistyötä tehtäessä esiin pulpahti myös Kuopio Healthin nimi. Jäsenyys tuli luontevasti mukaan, hanketoiminnan myötä, jossa työkalut aivo- ja muistiterveyden seurantaan ja aktivointiin ovat keskeisesti mukana.

– Täytyy sanoa, että on hienoa, että on päästy mukaan ja yhteistyöhön Kuopio Healthin kanssa. Muisti- ja aivoterveyden osalta Kuopio on ihan maailman ykkösiä. Osaamista neuropuolella on aivan todella paljon ja kaikki tuntevat toisensa, jolloin yhteistyötä on hyvä tehdä, Petteri summaa.

Lue lisää Wellprosta

Lue lisää jäsenyydestä