| Kategoria: Menestystarinat

”Kova tavoitteemme yhdessä muiden Kuopio Health -toimijoiden kanssa on, että Kuopiosta tulisi kansallisesti johtava kehittämisalusta terveydenhuollon ammattilaisille kohdennetuille teknologisille ratkaisuille.”

VTT tuo teknologiaa helpottamaan terveydentilan seurantaa ja hoitopolun ohjausta

– Terveydenhuollon ammattilaiset luovat tarpeet ja VTT:n tehtävänä on taivuttaa teknologia ratkaisuksi, kuvaa tutkimusprofessori Markus Forsberg VTT:n roolia terveysteknologian kehittämisessä.

VTT:n tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminta on jaettu kolmeen liiketoiminta-alueeseen: hiilineutraalit ratkaisut, tulevaisuuden tuotteet ja materiaalit sekä digitaaliset teknologiat. Henkilökuntaa on yli 2000 koko maassa.

VTT toimii kuudella paikkakunnalla. Toiminta on organisoitu liiketoiminta-alueiden sisällä tutkimusalueisiin ja -tiimeihin. Terveysteknologian tutkimus on keskitetty yhteen tutkimusalueeseen ja sen kolmeen tiimiin. Valtaosa noin kymmenestä Kuopion VTT:läisestä työskentelee terveysteknologian parissa.

– Kuopion tutkimustoiminta keskittyy terveysdata-analytiikkaan ja terveydentilan seurantaratkaisuihin. Kehitämme ratkaisuja, joilla laajasta terveysdatasta voidaan arvioida henkilöiden sairastumisriskiä. Kun potilaita voidaan profiloida, myös yksilöllisten hoitopolkujen ja oikeiden hoitojen löytyminen potilaille helpottuu, Forsberg toteaa.

VTT:n tavoitteena on edistää teknologian avulla ennakoivampaa ja ennaltaehkäisevämpää toimintatapaa terveydenhuollossa ja terveydenhuollon resurssitehokkuutta. Esimerkiksi jos potilaan terveydentilaa seurattaisiin jatkuvasti erilaisilla digitaalisilla teknologioilla, pystyttäisiin paremmin arvioimaan valitun hoidon vaikuttavuutta ja ohjaamaan hoitopolkua. Nykyisin esimerkiksi monen kroonisen sairauden kontrollikäynnit tehdään tietyn, ennalta määritellyn aikataulun mukaan, vaikka jonkun potilaan tila saattaisi edellyttää toimenpiteitä jo aikaisemmin.

Markus Forsberg
Tietoa ammattilaisten tarpeista

VTT liittyi Kuopio Healthin jäseneksi vuoden 2021 keväällä. Yhtenä tavoitteena on luoda tiiviit yhteydet terveydenhuollon ammattilaisiin ja kartoittaa, millaisiin haasteisiin tarvitaan ratkaisuja.

– Kuopio Healthin avoin innovaatioekosysteemi vaikuttaa toimivalta ja lupaavalta, meidän oli helppo liittyä joukkoon, Markus Forsberg kiittelee.

Hän arvioi, että laajaan terveysdataan perustuvat, terveydenhuollon ammattilaisten päätöksentekoa tukevat työkalut sekä tutkimuksesta liiketoimintaan johtava prosessi ovat sellaista VTT:n osaamista, josta muut ekosysteemin jäsenet voivat hyötyä.

VTT:llä on vahvat kansainväliset yhteydet ja Forsberg uskoo, että innovaatioekosysteemin jäsenet voivat hyötyä myös näistä verkostoista.

Tavoitteet korkealla

Markus Forsbergilla on selvä käsitys siitä, mitä Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin hyödyt VTT:lle voisivat olla.

– Haemme erittäin tiivistä yhteistyöverkostoa laajan terveysdatan hyödyntämisessä, potilaiden yksilöllisten hoitopolkujen seurannassa ja uusien ratkaisujen kliinisessä validoinnissa. Toivomme hyvin ketterää ja joustavaa ekosysteemiä, hän kuvaa.

Forsberg uskoo, että avoin innovaatioekosysteemi aktiivisine toimijoineen voi päästä pitkälle.

– Kova tavoitteemme yhdessä muiden Kuopio Health -toimijoiden kanssa on, että Kuopiosta tulisi kansallisesti johtava kehittämisalusta terveydenhuollon ammattilaisille kohdennetuille teknologisille ratkaisuille.

Esimerkiksi Pohjois-Savon tietoallas ja sen ympärille rakentuva ketterä sekä määrätietoinen yhteistyöverkosto antaa tähän Forsbergin mukaan erittäin hyvät mahdollisuudet.

Lue lisää VTT:stä

Lue lisää jäsenyydestä