| Kategoria: Menestystarinat

ThingLink tuo digitaaliset kerrokset fyysisiin ympäristöihin

Globaalisti toimiva suomalainen opetusteknologiayritys ThingLink Oy kehittää helppokäyttöisiä, skaalautuvia työkaluja interaktiivisten ja immersiivisten oppimiskokemusten sekä ammatillisten perehdytysten tekemiseen. Se on sisällöntuotantoalusta, houkuttelevan, helppopääsyisen, mukaansatempaavan ja interaktiivisen median luomiseen. Alustan avulla staattiset koulutusmateriaalit kuten pdf-monisteet, manuaalit ja kalvoesitykset voidaan helposti muuttaa visuaaliseen ja interaktiiviseen muotoon. Oppijat voivat klikata kuvaa ja saada oikea-aikaista neuvoa tilassa tai tilanteissa toimimiseen tai esimerkiksi laitteiden käyttöön omalla äidinkielellään.

Tämä vähentää organisaation sisäisiä tukipyyntöjä ja parantaa uusien työntekijöiden saamaa perehdytystä ja tukea. Sovellusaloja ovat muun muassa työntekijöiden, opiskelijoiden ja asiakkaiden kouluttaminen ja perehdyttäminen, tuotemarkkinointi sekä museot ja kirjastot.

”Voisi sanoa, että olemme perinteinen piilaaksolainen autotalliyritys. ThingLink on nimittäin yhtiöitetty aluksi USA:ssa josta tulimme Suomeen, mutta toimimme edelleen kansainvälisenä yrityksenä. Suomen ja USA:n lisäksi ThingLink on yhtiöitetty UK:ssa ja seuraavaksi vuorossa on Saksa. Käyttäjiä ThingLink-alustalla on 10 miljoonaa 190 maassa. Alkuperäinen ajatus ThingLinkin taustalla oli, että tulevaisuudessa kuvilla ja videoilla tulee olemaan oppimisessa suuri merkitys ja se että fyysiset ympäristöt muuttuvat kokonaisvaltaiseksi käyttöliittymäksi, jolloin kaikkea ympärillämme olevaa voi zoomata ja koskettaa sekä saada siitä lisätietoa. Ohjaavana tekijänä olikin alusta saakka fyysisten ympäristöjen ja digitaalisten kerroksien yhdistäminen. Ensimmäiset kokeilut teknologian parissa sisälsivät esineitä, joihin lisättiin tägejä. Näistä tägeistä klikkaamalla avautui lisäinfoa. Esineistä edettiin kuviin, 360-videoihin, 3D-ympäristöihin ja takaisin fyysisiin työympäristöihin”, avaa yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja Ulla-Maaria Koivula.

Helppokäyttöiset työkalut oppimisympäristöjen luomiseen

ThingLinkin lähestymistapana on sisällöntuotantoalustan lisäksi toimia asiakkaan partnerina ja teknologiakumppanina. Yritys auttaa asiakkaita myös koulutusten tekemisessä ja on mukana uuden ajattelutavan opettamisessa ja juurruttamisessa organisaatioon.

”ThingLink on helppo upottaa erilaisiin oppimisjärjestelmiin ja verkkosivuille. Tuote- ja palveluvalikoimaa on monipuolistettu ja olemme ainoa yritys, joka kehittää ja tarjoaa tämän kaltaista kokonaisvaltaista XR-työkalupakettia. ThingLinkin avulla on yhtä helppo tehdä VR- ja AR-kokemuksia kuin vaikkapa mobiilipolutettuja oppimisskenaarioita tai immersiivisiä oppimistiloja. Esimerkkeinä sovelluksen käyttöympäristöistä ovat muun muassa teollisuuden valmistavat yritykset ja terveydenhuoltoala, koska hyvin teknisinä aloina informaatio on niissä nopeasti päivittyvää.”

Resurssien säästöä laadusta tinkimättä

Erityisesti terveydenhuollon alalla vaihtuvuus on suurta, olosuhteet muuttuvia ja informaatiota tulisi saada levitettyä nopeasti eteenpäin. Terveydenhuollon alueet ja organisaatiot, joissa halutaan suunnata resursseja oikea-aikaisemmin, ovat olleet erittäin kiinnostuneita, sovelluksesta. Tavoitteena on tehdä tiedon hakemisesta alalla helpompaa ja ThingLink voi toimia tässä assistenttina, on kysymys laitteiden käytöstä tai datan etsimisestä tietystä kohteesta. Työntekijälle tämä tarkoittaa ajansäästöä ja oikea-aikaisen tiedon saamista välittömästi käyttöön, jolloin työtä voidaan suunnata enemmän potilaiden kohtaamiseen ja muuhun hoitotyöhön.

”Terveydenhuoltoalalla arvostetaan helppokäyttöisyyttä ja skaalautuvuutta, koska koulutusten tekeminen ja päivittäminen on helppoa ja nopeaa eri ympäristöihin. Tämä luonnollisesti tarkoittaa myös rahallisia säästöjä, tinkimättä laadusta. ThingLink on jo käytössä useammalla hyvinvointialueella, ja osa-alueina korostuvat fyysisiin ympäristöihin liittyvien koulutusten digitalisointi sekä paikan päällä tapahtuvan oppimisen mahdollistaminen”, jatkaa ThingLinkin liiketoiminnan kehityksestä vastaava Aleksi Komu.

ThingLink on toteuttanut Kuopion yliopistollisen sairaalan KYSin kanssa skaalattavan, virtuaalisen potilas- ja hoitohuoneiden tilaesittelyn sekä ohjattuja turvallisuuskierroksia. Työkalu havainnollistaa myös työhön liittyvien hoitovälineiden käyttöä. Tampereen yliopistolliseen sairaalaan on suunniteltu laitekoulutuksia, joiden avulla tarvittava tieto lääkinnällisten laitteiden käytöstä on nopeasti saatavilla, kun työntekijä on fyysisessä ympäristössä.

Yhteistyössä ekosysteemin kanssa paljon potentiaalia

” Visuaalisen median kentällä eletään tällä hetkellä suurta murrosta, kun tekoäly voi tuottaa sekä kuvia että videoita. Lisäksi tilallisten kokemusten tulo mukaan lisää uusia ulottuvuuksia. Keskustelevat käyttöliittymät ja lisätyn todellisuuden ratkaisut tulevat varmasti lisääntymään. Tulevaisuudessa teknologia tulee helpottamaan sisällöntuotantoa, mutta myös saavuttamaan oikeaa tietoa oikeaan aikaan. Lisäksi olemme tuomassa immersiivisiä kokemuksia myös mobiililaitteille ja olemme mahdollistamassa, että miljoonat käyttäjät voivat katsella vaikkapa virtuaalisia kierroksia. ThingLink on aina ollut ensimmäisten joukossa kokeilemassa uusia teknologioita yhdessä käyttäjien kanssa ja se ohjaa toimintaa myös tulevaisuudessa.

”Olemme olleet hyvin vahvasti keskittyneitä terveydenhuollon sektoriin ja erityisesti Kuopiossa käynnissä on ollut erilaisia kokeiluja ja pilotteja KYSin kanssa. Lisäksi tähän linkittyy myös EDIH-hanke, jossa olemme mukana kehittämässä uudenlaista tekoälypohjaista avustajaa terveydenhuoltoon. Tämän myötä tutustuimme Kimmo Solehmaiseen ja Aki Gröhniin, ja keskustelimme yhteistyön mahdollisuuksista. Näemme toiminnassa Kuopio Healthin kanssa yhteisiä synergioita ja koemme että voimme auttaa ekosysteemin verkostoa samalla kun saamme siltä itse tukea ja apua. Yhteistyössä eri toimijoiden kanssa on paljon potentiaalia ja olemme yhteisellä oppimismatkalla”, päättää Komu.

Lue lisää ThingLinkistä

Lue lisää Kuopio Healthin jäsenyydestä