| Kategoria: Menestystarinat

Sonai Health uudistaa sydändiagnostiikkaa

Sonai Health Oy on vuonna 2021 perustettu terveysteknologiayritys, joka kehittää seuraavan sukupolven työkaluja perusterveydenhuoltoon. Sonain teknologia tarjoaa vaihtoehdon perusstetoskoopille, jota yleislääkärit käyttävät ympäri maailmaa. Tämä ratkaisu perustuu anturi-innovaatioon, koneoppimiseen ja käyttäjäystävälliseen käyttöliittymään. Lisäksi Sonain pilviratkaisu mahdollistaa etädiagnoosin, seuranta-analyysit ja integroinnit erilaisiin terveydenhuoltojärjestelmiin.

Sonai Health perustettiin heinäkuussa 2021, mutta alkuperäisen idean juuret ulottuvat kauemmas: idean isä, lääkäri Arto Kotimaa oli vuosia ihmetellyt, miksi potilaan sydämen kuuntelemiseen ei ole olemassa parempia ratkaisuja.

”Lääkärille stetoskooppi on päivittäinen työkalu, jolla tehdään rutiininomaisia tutkimuksia ja arvioidaan sydämen tilannetta. Jos ajatellaan vaikkapa sydämen sivuääniä, lääkärin subjektiivinen, tietyllä hetkellä kuulema, on se, josta mahdollisia kirjauksia tehdään. Eli varsinaista tallennettua tietoa mittauksesta, johon voitaisiin palata ei ole. Mikä tahansa muu tutkimus, oli se sitten laboratoriotutkimus, sydänfilmi tai keuhkokuva, ovat tutkimuksia, joihin voidaan aina palata. Viime kädessä on täysin kiistatonta, mikä löydös on, koska on jotain mihin pystytään vertaamaan”, kertoo yrityksen Chief Medical Officer, Arto Kotimaa.

”Professori Heikki Seppä on VTT:n anturiasiantuntija ja hänen kanssaan ideaa lähdettiin pohtimaan ja miettimään. Käytännössä siitä on lähtöisin ajatus, että tämän ympärille perustetaan start-up. Mukaan liittyi myös, tutkija Antti Kotimaa ja toimitusjohtajan paikalle tuli start-up yrityksen perustamisesta aiempaa kokemusta omannut Jyri Seppä. Neljän pääomistajan lisäksi mukana on myös yksi pääomasijoittaja.”

Arto Kotimaa, Sonai Healthin Chief Medical Officer

Ainutlaatuinen laitteen ja teknologian yhdistelmä

”Pohdimme anturitekniikan mahdollisuuksia, ja ideoimme, mitä siihen voitaisiin tuoda lisää sekä sitä, mitä mittauksen aikana on tarpeen nähdä. On olemassa elektronisia stetoskooppeja, mutta ne eivät kuitenkaan ole laajamittaisemmin käytössä, eivätkä lääkärit ole omaksuneet niiden käyttöä. Lopputulemana päädyttiin siihen, että jos tehdään laite, joka tekee kuuntelun kerralla kaikista neljästä auskultaatiopisteestä, joita sydämen kuuntelussa käytetään. Tästä tulee myös ratkaisun ainutlaatuisuus, neljä sensoria ja yhdistelmä useita biosignaaleita, kuten sydänfilmin (EKG) tallennus, äänten kuuntelu ja ultraäänitekniikka”, avaa Kotimaa innovaation taustoja.

Laitemyynti on yksi osa Sonain liiketoiminnan mahdollisuuksista, mutta yritys tuottaa myös numeerista ja graafista dataa ja sen analytiikkaa algoritmin avulla. Tieto, joka laitteesta langattomasti siirtyy, tallennetaan pilvipalveluun, jossa algoritmi analysoi tietoa.

”Tavoitteemme on, että Sonai Healthin palvelukokonaisuus on tulevaisuudessa maailmanlaajuinen. Täysin vastaavaa ratkaisua ei ole olemassa ja laitteeseen on myös mahdollista lisätä tulevaisuudessa mukaan myös uusia biosignaaleja.”

Tällä hetkellä tehdään algoritmin kehitystyötä ja seuraavana vuorossa on ensimmäinen kliininen tutkimus. Eettisen toimikunnan ja Fimean luvitus tätä varten jo on ja tutkimuslupa Oulun yliopistollisen sairaalan kanssa on myös valmiina. Tutkimuksesta vastaa kardiologian professori Juhani Junttila ja Arto Kotimaa toimii tutkijalääkärinä. Tutkimuksessa Sonain laitetta verrataan kardiologin tekemään ultraäänitutkimukseen.

”Keskustelemme myös geneerisen datan käytöstä, jota on mahdollista luoda olemassa olevan potilasdatan avulla. Lisäksi data voi olla pseudonymisoitua tai anonymisoitua. Algoritmin herkkyyttä ja tarkkuutta parannetaan tausta-aineiston avulla ja tavoitteena on, että yksittäisestä tutkimuksesta pystytään tuottamaan tietoa sydämen sen hetkisestä tilanteesta, mutta lisäksi osoittamaan mahdollinen sydänsairauden paheneminen ja auttamaan siten kliinisessä päätöksenteossa”,  Kotimaa toteaa.

Tehokkaampaa terveydenhuoltoa datan avulla

Globaalina haasteena on väestön ikääntyminen ja tätä kautta myös tarve tehostaa toimintoja. Aivan olennaisena tekijänä on sydäntautikuolleisuus, joka on maailmanlaajuisesti merkittävin kuolinsyy. Siksi on tarve mahdollisimman kevyille, helposti saataville sydänsairauden tutkimuksille.

Sonai Healthin toiminta-ajatuksena onkin tuottaa tietoa terveydenhuollon ammattihenkilöille, jotka tekevät tiedon perusteella diagnostiikkaa ja päätöksiä mahdollisesta jatkohoidon tarpeesta. Mittauksen tallenne siirtyy pilvipalveluun, jossa datan analysointi tapahtuu ja mittaaja saa tiedon sydämen tilanteesta. Jokaista tallennusta pystytään myös vertaamaan edelliseen ja saamaan tätä kautta seurantatietoa. Tätä kautta voidaan päästä taudin etenemisen polulle ja tehdä esimerkiksi preventiivisiä toimenpiteitä sekä toivottavasti löytämään kokonaan uudenlaisia varhaisen sairauden etenemisen ennusmerkkejä. Näin kyetään tarkemmin kohdistamaan lääkehoidon tehostamisen tarvetta tai erikoissairaanhoidon lisätutkimusten tarvetta.

”Jos ajatellaan vaikkapa sydänpotilaan hoidon tehostamista, niin laitteen avulla voidaan seurata mitä sydämessä tapahtuu. Tämä on yksi liiketoimintamahdollisuus muun muassa lääkeyritysten kanssa. Voimme olla mukana esimerkiksi lääketutkimuksissa, joissa Sonain laitteella pystytään seuraamaan sydämen tilannetta ja lääkkeen vaikutusta”, kertoo Kotimaa teknologian mahdollisuuksista.

”Visiomme on, että laite kykenee tunnistamaan sydämen sivuääniä siinä määrin luotettavasti, että potilasta voidaan hoitaa perusterveydenhuollon puolella, eikä erikoissairaanhoidon resurssia tarvitse kuormittaa niin paljoa. Lisäksi käytännössä kaikilla hyvinvointialueiden vaikutusalueilla välimatkat yliopistosairaaloihin ovat pitkiä ja mikäli sairauden hoito ja seuranta tapahtuu omassa terveyskeskuksessa, ei potilaan tarvitse matkustaa jopa yli sataa kilometriä lääkäriin. Toinen tärkeä tekijä on sydänsairauksien pahenemisen tunnistaminen varhaisemmassa vaiheessa. Kun seuranta on kevyempää ja nopeammin toteutettavaa ja vertailua pystytään tekemään aiempaan, voidaan seurata lääkityksen tehostamisen tarvetta sekä lääkityksen tehostamisen tehoa. Tämä tarkoittaa vaikuttavampaa hoitoa perusterveydenhuoltotasolla.”

Tärkeät verkostot

Kuopio Health haluaa palveluidensa kautta avata inspiroivia mahdollisuuksia uusille ideoille ja innovaatioille, lisätä terveys- ja ravitsemisalan osaajien menestymisen mahdollisuuksia, sekä viestiä alueen huippuosaamisesta. Yhteisö edistää avoimen innovaatiokulttuurin syntymistä ja kehittymistä sekä pyrkii toiminnallaan kokonaisvaltaiseen hyvinvoinnin ja elinvoimaisuuden lisäämiseen.

”Olen itsekin kotoisin Kuopiosta ja lisäksi yksi perustajajäsen, Antti Kotimaa, vaikuttaa paikkakunnalla. Olemme olleet mukana SPARK Finlandissa ja Health Incubator Helsinki -ohjelmassa. Lisäksi olemme osallistuneet Tahko Ski Lift Pitch -tapahtumaan ja näissä törmänneet Kuopio Healthin toimintaan. Meille verkoston rakentaminen on äärimmäisen tärkeää ja olemme pyrkineet olemaan mukana niin suomalaisten kuin kansainvälistenkin kiihdyttämöiden sekä muiden yhteisöjen toiminnassa. Koemme, että toisaalta saamme tätä kautta hyviä kontakteja, potentiaalisia sijoittajia ja yhteistyökumppaneita sekä ihan konkreettista apua mahdollisten ongelmien ratkaisuun. Jos asioita joutuisi miettimään yksin, se tietäisi todella paljon enemmän työtä kuin ilman verkostoa”, päättää Kotimaa.

Lue lisää Sonai Healthista

Lue lisää Kuopio Healthin jäsenyydestä