| Kategoria: Menestystarinat

Smart Visionary Solutions tuo digitaaliset ratkaisut oppimiseen

Smart Visionary Solutions Oy on vuonna 2022 perustettu, ammatillista perehdyttämistä ja kouluttamista sekä sisällöntuotantoa tarjoava yritys. Yritys tarjoaa moderneja digitaalisia ratkaisuja kaikkien toimialojen tarpeisiin ja soveltaa mm. virtuaalimaailman ja pelillistämisen keinoja oppimisen tueksi. Sisällöntuotantopalvelut pitävät sisällään moneen eri käyttötarkoitukseen soveltuvia still-kuvia, 2D-videokuvausta maalta ja ilmasta, sekä 3D-ja 360-kuvia sekä videoita.

Yrittäjät Arto Kärkkäinen ja Henri Heiskanen ovat molemmat alan vahvoja ammattilaisia. Kärkkäinen on toiminut ammatillisena opettajana ja erityisesti ammatillisen koulutuksen kehittämisen parissa logistiikka-alalla. Tavoitteena on ollut kehittää ja parantaa opetuksen laatua oppijalähtöisesti. Toimintaa on ohjannut kysymys, kuinka saamme tuotettua vaikuttavaa opetusta nopeasti ja ketterästi, aika- ja paikka riippumattomasti. Heiskasella puolestaan on laaja-alaista koulutustaustaa sekä vankka kokemus digitaalisista sisällöntuotannoista.

Toimitusjohtajan roolissa Kärkkäinen vastaa asiakkuuksista, perehdytys/koulutus suunnittelusta, koulutusprojektien rahoitushauista sekä videotuotantojen ja oppimisympäristöjen käsikirjoittamisesta. Sisällöntuottajana Heiskanen on digitaalisuudesta vastaava, jonka osaamisalueita ovat taltiointi, editointi, digitaalisten ympäristöjen rakentaminen, simulaatiokouluttaminen ja laitteista vastaaminen.

Juuret metsässä

”Voisi sanoa, että tulemme metsästä ja olemme ratkoneet opettamiseen sekä oppimiseen liittyviä haasteita metsäympäristöstä, mutta käyttämämme menetelmät soveltuvat kaikille toimialoille. Menetelmiä voidaan käyttää aina R-kioskista lääketehtaisiin ja kaikkeen siltä väliltä, missä vain ihmisiä tarvitsee kouluttaa ja perehdyttää. Päätoimialana korostuu toki logistiikka yrittäjien taustasta johtuen, mutta toiminta on pikkuhiljaa laajentunut uusille toimialoille, kuten sairaanhoitajakoulutukseen”, kertoo Kärkkäinen.

Yrityksen arvoja ovat läpinäkyvyys, kestävä kehitys ja fiksuus. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi digitaalisten ratkaisujen avulla vähentyvää liikkumisen tarvetta paikkakunnalta toiselle ja vaikuttavan materiaalin saavutettavuutta ajasta tai paikasta riippumatta. Kaikki tuotannot ovat kustannustehokkaita ja muotoiltu siten, että vältetään ylikouluttamista ja ylimääräisen tekemisen tarvetta. Toimintatapana on täsmällisyys ja asiakkaan tarpeeseen vastaaminen.

”Kun puhutaan perehdyttämisestä, silloin tekemisessämme korostuu sisällöntuotanto, jos taas kouluttamisesta esimerkiksi rekry -koulutuksesta, yritykselle lähdetään hakemaan vetovoimaa, voimme ottaa markkinointivastuun itsellemme. Voimme tuottaa tarvittavat sisällöt, markkinoida koulutusta, hakea rahoitusta ja tarvittavat kouluttajat yhdessä yritysedustajan kanssa. Joskus koulutustahoja voi olla useampia ja hallinnoimme tätä verkostoa ja prosessia. Koulutuksen päätyttyä oppiminen tarinallistetaan somesisällöiksi, joissa korostuu oppijan ja rekrytoivan yrityksen kokemukset koulutuksesta. Kuvaaminen ja kuvamateriaalin tuottaminen on vahvuus, joka erottaa meidät muista toimijoista. Koulutusmateriaalin ohessa tuotamme sivuvirtana myös tarvittavaa markkinointimateriaalia”, Kärkkäinen avaa.

”Muut yritykset Suomessa eivät välttämättä pysty tarjoamaan palveluita näin laaja-alaisesti. Logistiikka-alan kyseessä ollessa, pystymme toteuttamaan koko koulutuksen ja yhdistämään siihen erilaiset digitaaliset ratkaisut, jotka ovat huipputasoa. Meille vieraammilla aloilla puolestaan korostuu sisällöntuottajan rooli, jolloin taltioimme toimintaprosesseja ja vaikkapa jonkin laitteen käyttöä”, Heiskanen jatkaa.

”Vahvuutenamme on myös, että ratkaisut ovat eri laitteille skaalautuvia ja sisällöt kuvataan korkealla 8K-laadulla, jotta ne kestävät aikaa. Käytännössä kyseessä on reaalimaailma 360-laitteilla kuvattuna virtuaalialustalle, 3D-ominaisuudellasyvyyserottelulla ja tässä olemme edelläkävijöitä. Lisäksi sisältöjen aitous ja tunteen välittäminen on olennaisen tärkeää. Haluamme materiaalilla herättää aitoja tunnereaktioita, joka myös lisää oppimisen mielekkyyttä”, Kärkkäinen kertoo.

Smart Visionary Solutionsin Arto Kärkkäinen (vas.) ja Henri Heiskanen.

Arto Kärkkäinen (vas.) ja Henri Heiskanen.

Ei olan takana vaan ruudun takana

Nykyaikaisen oppimisen ei tarvitse tapahtua perinteisessä luokkahuoneympäristössä. Simulaatio-opetukseen tarvittavat välineet voidaan antaa oppijoille kotikäyttöön, logistiikka-alan opiskelijalle ajosimulaattori, ja muilla toimialoilla tuottamamme simulaatioympäristöt. Lisäksi luokkahuoneopetuksessa olevat häiriötekijät poistuvat, kun opiskelijalla on mahdollisuus keskittyä omassa rauhassa. Simulaatioiden avulla voidaan opettaa myös kädentaitoja ja erilaisten laitteiden käyttöä. Pelillistämisen avulla oppiminen ja osaaminen voidaan varmistaa pisteytyksen avulla. Tuottamamme materiaalit on pyritty tekemään oppijoille mahdollisimman mielenkiintoisiksi ja mukaansatempaaviksi.

”VR-ympäristö on immersiivinen ja aidon tuntuinen ympäristö, jossa asioita saa tehdä omaan tahtiin. Näin voidaan varmistaa, että asiat tulevat ymmärretyiksi ja kuulluiksi”, Heiskanen kertoo.

Yksittäiselle työpisteelle voidaan puolestaan luoda perehdytysmateriaali, johon pääsee käsiksi QR-koodilla ja kun henkilöllä on sopiva hetki, materiaalin voi käydä läpi. Perinteisiin ryhmäoppimistilanteisiin verrattuna, tämä säästää aikaa ja oppimisen varmistaminen on helpompaa. Esimerkiksi terveydenhuoltoalalla, perehdytysmateriaalit voidaan integroida olemassa oleviin HR-järjestelmiin. Tätä kautta henkilöille voidaan muodostaa oma osaamisportfolio.

Erilaiset oppijat huomioiva kokonaisuus

Opetuksen tasalaatuisuus voidaan varmistaa, kun mukana kulkee myös erilaisten oppijoiden huomioiminen. Kaikki materiaali on saatavilla kirjoitettuna, puhuttuna ja eri kieliversioina. 360-ympäristöt, virtuaalitilat sekä 3D- ja avatarmaailmat antavat mahdollisuuden uudenlaisiin tapoihin havainnollistaa asioita.

”Maahanmuuttajataustaisten henkilöiden kotoutumista voidaan parantaa ja kehittää ratkaisujen avulla. Ne soveltuvat suomen kielen kouluttamiseen ja eri kulttuuritaustasta tulevien ihmisten ymmärtämisen varmistamiseen. Jo lähtömaassa voidaan opiskelijaa tutustuttaa työtehtäviin, organisaatioon ja ympäristöön sekä samalla myös testata tulijan motivaatiota opiskella asioita. Jos kyseessä on vaikkapa sairaanhoitajien tulo ulkomailta Suomeen, voidaan jo lähtömaassa kouluttaa tänne tulevia”, toteavat Kärkkäinen ja Heiskanen.

Menetelmillä voidaan harjoitella myös kohtaamisen taitoja, tekniikkaamme tarjoavat tuvallisen ympäristön harjoitella eri vuorovaikutustilanteissa.

Mukana myös terveys- ja hyvinvointi

Diak-ammattikorkeakoululle yritys on laatinut oppimisympäristön suonensisäisen antibiootin valmistus- ja annostelu -koulutusta varten. Tämä lääkehoidon oppimisympäristö on jäänyt Diakissa jatkuvaan käyttöön. Smart Visionary Solutions toteuttaa myös hyvinvointiin liittyvää koulutusta, yhteistyökumppanina hyvinvointikoulutuksessa toimii Kuntokeskus Energy ja siinä huomioidaan kokonaisvaltaisesti liikunnan-, ergonomian-, ravinnon-, unen- ja palautumisen merkitys arjessa.

Kohti uusia verkostoja

Smart Visionary Solutions Oy toimii tällä hetkellä vahvasti Suomen rajojen sisällä, mutta tulevaisuudessa sisältöjen ja uusien kieliversioiden myötä, toiminnan kasvattaminen rajojen ulkopuolellekin on mahdollista. Jos vaikkapa Suomessa tehtyjä laitteita viedään ulkomaille, koulutusmateriaali voidaan lähettää mukana ja jälleenmyyjien ja loppukäyttäjien kouluttaminen voidaan toteuttaa kotimaasta käsin.

”Kuopio Healthin jäseniksi tulimme kuultuamme, että täällä Kuopiossa on terveyteen keskittyvä klusteri. Koimme, että meillä olisi paljon annettavaa terveyden edistämisen parissa toimiville yrityksille tekniikoidemme avulla. Teknologioiden jalkauttamisessa ja esimerkiksi potilaiden kouluttamisessa itsehoitomeneltelmiin- ja laitteisiin, näemme suurta potentiaalia. Esimerkkeinä voisi mainita vaikkapa erilaisten kansansairauksien, kuten verenpaineen ja diabeteksen hoito. Odotamme innolla, mitä uutta yhteistyö tuo tullessaan ja näemme ekosysteemiin mukaan tulon positiivisena uutena avauksena”, Kärkkäinen juttelee.

Yrittäjyys mahdollistaa ketterät käänteet

”Parasta yrittäjyydessä on, että heti ensimmäisenä ei tule rajoja vastaan. Lähes kaikki on mahdollista ja jatkuvasti voi kehittää ja testata asioita. Lisäksi nopeus ja tehokkuus on tärkeää. Voimme tarvittaessa ottaa parhaiten toimivia ratkaisuja heti käyttöön. Lisäksi on hienoa olla mahdollistamassa asioita ratkaisujemme avulla ja kertoa niistä. Pyrimme huomioimaan asiakkaat kaikilla mahdollisilla tavoilla ja pitämään kynnyksen yhteydenottoihin matalana ja kommunikaation avoimena”, Heiskanen kertoo.

”Mikäli asiakkaalla on idea, miten virtuaalisista ja digitaalisista ratkaisuista voisi olla hänen organisaatiolleen hyötyä, keskustelemme mielellämme lisää ja autamme. Kun haluaa tunnetta mukaan viestintään, tännepäin kannattaa kilauttaa tai tulla käymään paikan päällä. Vaikka toimimme digitaalisuuden maailmassa, tapaamme ja tutustumme mielellämme ihan kasvokkain. Lanseeraamamme #tekeminennäkyväksi kuvaa myös aitoutta, joka on yksi kantavista voimistamme. Jos Teillä on tiedossa hyviä tarinoita, joita yritys haluaisi tehdä näkyviksi ja tulla kuulluiksi, olemme mielellämme projekteissa mukana”, erilaisia juhlavideoitakin olemme tuottaneet, Kärkkäinen ja Heiskanen päättävät.

Lue lisää Smart Visionary Solutions Oy:stä

Lue lisää Kuopio Healthin jäsenyydestä