| Kategoria: Menestystarinat

”Lääke kasvattaa uutta verisuonistoa ja parantaa kudoksen hapensaantia, jolloin sydämen toiminnan odotetaan paranevan merkittävästi.”

RNatives kehittää uutta sydänlääkettä

Kuopiolainen lääketeknologiaa kehittävä yritys RNatives työskentelee uuden sydänlääkkeen parissa.

Yrityksen taustalla on perustajien dosentti Mikko Turusen ja tutkijatohtori Tiia Turusen tutkimushavainto geenien säätelystä: Pienet RNA-molekyylit pystyvät lisäämään kohdegeenien ilmenemistä tumassa. Heidän tutkimuksensa todisti ensimmäisenä maailmassa ilmiön toimivan eläimissä.

Tutkija löysivät uuden mikroRNA:n, joka lisää verisuonten kasvutekijä VEGFA-geenin ilmentymistä. Tätä ilmiötä voidaan hyödyntää sydän- ja verisuonisairauksien hoidossa toimittamalla VEGFA-geeniä aktivoivaa mikroRNA:ta sydämen sellaisiin osiin, joiden verenkierto on heikentynyt sydäniskemian seurauksena.

– Lääke kasvattaa uutta verisuonistoa ja parantaa kudoksen hapensaantia, jolloin sydämen toiminnan odotetaan paranevan merkittävästi. Näin sydämen vajaatoiminnasta kärsivän potilaan olo helpottuu ja elämänlaatu paranee huomattavasti, RNatives Oy:n toimitusjohtaja Juhani Lahdenperä kertoo.

Keksinnön hyödyntäminen ei rajoitu välttämättä pelkästään sydän- ja verisuonisairauksiin. Lahdenperä huomauttaa, että yritys on kehittänyt alustateknologian, joilla voidaan luoda uusia RNA lääkkeitä useille eri kohdegeeneille, esimerkiksi neurologisten sairauksien hoitoon.

– Jos saamme hyvin rahoitusta, alamme kehitellä uusia kohdelääkeaineita eri sairauksiin. Etsimme rahoituksen ohella sekä teollisia että akateemisia kumppaneita, nyt myös Kuopio Healthin verkostosta, jotka ovat kiinnostuneita käyttämään RNA-aktivaatiota eri kohdemolekyyleihin.

Juhani Lahdenperä

 

Emoyhtiö Yhdysvalloissa

RNatives on perustettu vuonna 2020. Kun uutta biologista lääkettä kaupallistetaan, kehitystyössä vaaditaan kärsivällisyyttä. Lääkekehitysprojekti on nyt prekliinisessä vaiheessa. Lahdenperä arvioi, että parhaassa tapauksessa kliinisissä kokeissa ollaan 2–3 vuoden kuluttua ja markkinoille pääsy voi kestää jopa 10 vuotta.  

RNatives on yhtiömuodoltaan yhdysvaltalainen yhtiö, jolla on tytäryhtiö Suomessa. Tutkimustoiminta ja tuotekehitys tapahtuvat Kuopiossa 6 hengen voimin yhtiön keväällä 2022 valmistuneessa laboratoriossa Novapoliksella.

– Tarvitsemme paljon sijoitusvaroja. Omiin ja sijoittajien kokemuksiin perustuen arvioimme lähtötilanteessa, että pelkästään suomalaisena yrityksenä meidän olisi hankala kerätä riittävää rahoitusta. Tällä hetkellä emoyhtiön pääasiallinen tavoite on rahoituksen kerääminen teknologia-alustan kaupallistamiseksi, Lahdenperä kertoo.

 

Kuopio Healthissa kiinnostaa yhteistyö

RNatives on ollut Kuopio Healthin innovaatioekosysteemissä mukana vasta vähän aikaa, mutta on jo saanut konkreettista hyötyä jäsenyydestään.

– Pääsimme osallistumaan Kuopio Healthin avulla pohjoismaisille messuille ja pelkästään siitä saatu rahallinen hyöty oli suurempi kuin osuusmaksumme, Lahdenperä kertoo.

Hän korostaa, että RNatives on erittäin kiinnostunut tekemään yhteistyötä muiden Kuopio Healthin jäsenten kanssa. Yrityksen lääkekeksintä- ja kehitysteknologiasta voi olla hyötyä verkostolle.

Yrityksen toinen vahva osaamisalue ovat solunulkoiset vesikkelit, eli eksonomit, joita RNatives soveltaa RNA-lääkkeen kuljettimina. Lahdenperä arvioi, että myös tämä osaaminen voi luoda yhteistyömahdollisuuksia innovaatioekosysteemissä.

 

Teknologiansiirtosopimus saa kiitosta

Juhani Lahdenperä arvostaa Itä-Suomen yliopiston toimintaa Kuopio Healthissa. Hän pitää Suomen mittakaavassa ainutlaatuisena, että yliopisto on niin avoin kuulemaan kentältä tulevia viestejä ja toiveita. 

– Se nostaa alueellista kilpailukykyä ja tuo alueelle erilaisia konsultaatio- ja liiketoimintamahdollisuuksia, sekä tuottaa huippuluokan osaajia työmarkkinoille.

Myös yrityksen kannalta yliopiston kanssa tehty teknologiansiirtosopimus on lisännyt yhtiön kiinnostavuutta sijoittajien silmissä. Lahdenperän mukaan se täyttää kansainvälisten sijoittajien kriteeristöt.

Lahdenperä kiittelee Itä-Suomen ELY-keskukselta saatua tukea, sillä yrityksen toiminnan alku on osunut maailmanlaajuisesti hyvin haastavaan toimintaympäristöön.

– Tuen ansiosta olemme voineet työllistää enemmän henkilöstöä pidemmäksi aikaa, mikä tukevoittaa toimintaamme ja vie asioita nopeammin eteenpäin.

Lue lisää RNativesista
Lue lisää jäsenyydestä