| Kategoria: Menestystarinat

”Pyrimme olemaan joustava ja yritysmyönteinen yliopistosairaala.”

KYS tarjoaa yrityksille tehokkaan tutkimus- ja testausympäristön


Kuopion yliopistollinen sairaala KYS on tärkeä osa Kuopio Healthin innovaatioekosysteemiä, sillä se tarjoaa yrityksille mahdollisuuden kliiniseen tutkimustyöhön ja laitetestaukseen. 

– Pyrimme olemaan joustava ja yritysmyönteinen yliopistosairaala, KYSin yritysyhteistyö- ja innovaatioasiantuntija Johanna Jylhä-Ollila kertoo.

Hän huomauttaa, että yhteistyöstä hyötyvät niin yritykset, sairaalan 4 500 työntekijää kuin potilaatkin, joita hoidetaan vuosittain noin 100 000. 

– Suurin osa toimeksiantotutkimuksista on syöpähoitoja. Sen ansiosta potilaat saavat edelläkävijähoitoa, mikä on myös heidän näkökulmastaan tärkeää. Samalla sairaalan ammattilaisten osaaminen kehittyy. Kliinistä tutkimusta työnsä ohessa tehdessään he saavat alan uusinta tietoa.

Yritysten kanssa tehtävästä tutkimus- ja muusta yhteistyöstä on myös merkittävää taloudellista hyötyä, kun käyttöön saadaan uusimmat lääkkeet ja hoito kehittyy.


Kansainvälistä kehitystyötä

KYSin yritysten kanssa tekemä yhteistyö voidaan jakaa kahteen osaan: toimeksiantotutkimuksiin ja innovaatiotoimintaan.

Toimeksiantotutkimukset voivat olla esimerkiksi kliinisiä lääketutkimuksia, datatutkimuksia tai laitetutkimuksia ja -testauksia. Yhteistyökumppanit vaihtelevat pienistä start upeista laajoihin kansainvälisiin yrityksiin.

KYSillä on kumppanuussopimuksia useiden kansainvälisten lääkeyritysten kanssa. Roche Oy:n tavoitteena on edistää yksilöityä terveydenhuoltoa sekä terveysalan tutkimus- ja innovaatiotoimintaa Suomessa. 

– Meille on tärkeää tehdä yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, jotta voimme yhdessä kehittää potilaiden hoitopolkuja ja suomalaista terveydenhuoltoa. Yhteistyö KYSin ja Itä-Suomen yliopiston kanssa on ollut hedelmällistä ja myös kansainvälistä. Sen myötä olemme voineet käydä tiivistä vuoropuhelua ja investoida yhteistyöprojekteihin. Uskomme, että yhteistyöstä hyötyvät kaikki osapuolet, ennen kaikkea kuitenkin paikalliset potilaat, Healthcare System Partner Janne Heikkilä kertoo.

Yhteistyöstä kiinnostuneet yritykset pääsevät alkuun täyttämällä KYSin verkkosivulta löytyvän yhteydenottolomakkeen. Lomakkeen täyttämisestä alkaa arviointiprosessi, jossa seulotaan sopivat yhteistyöprojektit.

Innovaatioista tuotteiksi

Innovaatiotoiminta on tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa KYSin toimintaa. Innovaatioita sekä tuote- ja palveluideoita kerätään potilailta, ammattilaisilta ja yrityksiltä, ja niitä pyritään jalostamaan kaupallisiksi tuotteiksi. 

Suunnitteilla on sähköinen innovaatioalusta, jossa etsitään ja kehitetään sekä tieteellisestä tutkimuksesta että arjen kokemuksista kumpuavia innovaatioita. Siinä potilaat, kliinisen työn ammattilaiset, tutkijat, opiskelijat ja yritykset voivat tuoda esille omia ideoitaan ja huomioitaan siitä, miten asiat voitaisiin hoitaa paremmin. 

Jylhä-Ollila uskoo, että alustan kehittämisessä tarvittavat yhteistyökumppanit löytyvät pääosin Kuopio Healthin verkostosta.

Arjen innovaatiosta ja yhteistyöstä syntyi myös kuopiolaisen Heart2Saven rytmitunnistamiseen kehitetty tuote ja palvelu.

Ensihoidon apulaisylilääkäri ja Heart2Save toimitusjohtaja Helena Jäntti muistuttaa, että arjessa syntyneestä innovaatiosta on pitkä matka kaupalliseksi tuotteeksi erityisesti lääkinnällisten laitteiden kohdalla. 

– KYSin panos innovaatioalustana on luontevimmillaan kliinisen validaation asiantuntemuksen ja potilasaineiston saatavuuden tarjoamisessa. Parhaimmillaan sekä akateemiset tavoitteet uusien tiedejulkaisujen että yrityksen tavoitteet tuotteen toimivuuden näytön synnyttämiseksi voidaan yhdistää, hän sanoo. 

Verkostoituminen edistää näkyvyyttä

KYS on yksi Kuopio Healthin perustajajäsenistä. Johanna Jylhä-Ollila pitää verkostoitumista ja tutkimusyhteistyötä erittäin tärkeänä alueen elinvoimaisuudelle ja näkyvyydelle. 

– Olemme kansallisesti ja kansainvälisestikin merkittävä tutkimus- ja koulutustoimija. Uskon, että Kuopio Healthin kautta voimme edistää myös kansainvälistä näkyvyyttämme.

Lue lisää Kuopion yliopistollisesta sairaalasta
Lue lisää jäsenyydestä