| Kategoria: Menestystarinat

”Tarvitsemme menestystarinoita. Haluaisin nähdä, että pystymme ennakoimaan tulevaa ja seuraamaan heikkoja signaaleja. Näin pystymme reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin tai lähtemään mukaan pieniin ituihin, joista saattaa tulla tulevaisuudessa suurta.”

Kuopion kaupunki tähtää globaaliksi innovaatiokeskittymäksi

– Kuopio on varsin sopivan kokoinen kaupunki. Toimijat tuntevat toisensa ja matalan kynnyksen yhteydet toimivat. Meillä on olemassa kaikki ainekset päästä hyvään vauhtiin, pohtii Kuopion kaupungin innovaatiopäällikkö Arto Holopainen.

Samalla hän korostaa ihmisten ja kumppanuuden merkitystä Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin menestykselle. Juuri ihmiset yhdessä tekemällä saavat aikaan sen vauhdin, jolla edetään. Matkaa tehdessä on kuitenkin hyvä tarkastella, mikä on missäkin ajan hetkessä tapa, jolla päästään eteenpäin.

Arto Holopainen
Kuopio Healthin toiminnalta odotetaan paljon

Kuopion kaupunki on yksi Kuopio Healthin perustajajäsenistä. Hyvän elämän pääkaupunki -visiotaan kohden menevä kaupunki pyrkii olemaan jopa edelläkävijä kansainvälisen elinkeinoelämän ja yritystoiminnan edistämisessä sekä synnyttämisessä. 

Arto Holopainen huomauttaa, että hyvinvointi- ja terveysteknologia on osa vuosikymmenien terveysalan jatkumoa Kuopiossa, sen alkupisteenä voidaan nähdä Kuopion yliopistollisen sairaalan perustaminen 1960-luvun taitteessa. Matkan varrella on tarvittu kärsivällisyyttä, sillä jatkuva kehittyminenkin on vaatinut välillä uusintakierroksia ja uudelleen suuntaamista. 

Merkittävimpiä panostuksia kaupungilta on tällä hetkellä Savilahden alueen rakentaminen. Se on yksi Suomen monipuolisimmista kaupunkikehityskohteista. 

– Rakennamme Savilahteen käytännössä uutta kaupunginosaa, joka voi toimia kehitysalustana tulevaisuuden hyvinvoinnin ratkaisuille ja palveluille. Vaikka eihän toiminta tietenkään ole tiettyyn paikkaan sidottua, vaan sillä on heijastusvaikutuksia sekä koko kaupunkiin että kansallisella ja kansainvälisellä tasolla. Kunnianhimoinen tavoitteemme on näkyä maailmalle globaalina innovaatiokeskittymänä, Holopainen kertoo.

Merkittävä asia on myös Kuopion asema terveyden ja hyvinvoinnin valtakunnallisesti tunnustettuna ekosysteeminä. Tämän yhteistyön vetovastuuta on aseteltu Kuopio Healthin hartioille. 

Heikot signaalit seurantaan

Kuopion kaupunki on yli 120 000 asukkaalleen tarjoamien palveluidensa ansiosta merkittävä tietovarantojen tuottaja.

– Olemme käyneet pohdintaa ja keskustelua, miten voisimme avata omia tietovarastojamme avoimiksi ja tarjota dataa hyödynnettäväksi myös yritysten tuotekehityksessä. Siitä voisivat hyötyä niin asukkaamme kuin yrityksetkin, Arto Holopainen kertoo.

Hän toivoo, että Kuopio Healthin tarina tuo ideoita ja toimintamalleja vastaavien yhteenliittymien syntymiseksi myös muille aloille. Esimerkiksi energia- ja vesiosaamisen aloilla rakennetaan verkostoja, mutta näillä aloilla ei ole vielä syntynyt samantyylisiä toimintaa orkestroivia organisaatioita. Eri alojen ekosysteemit voisivat rikastuttaa toistensa toimintaa ja tuoda näkemystä ajatella uudella tavalla. 

– Tarvitsemme menestystarinoita. Haluaisin nähdä, että pystymme ennakoimaan tulevaa ja seuraamaan heikkoja signaaleja. Näin pystymme reagoimaan nopeasti uusiin tilanteisiin tai lähtemään mukaan pieniin ituihin, joista saattaa tulla tulevaisuudessa suurta. 

Lue lisää Kuopion kaupungista

Lue lisää jäsenyydestä