| Kategoria: Menestystarinat

”Miten saamme nuoria innostumaan tällaisesta alasta heidän ollessaan vasta polkunsa alussa? Viestimme pitää olla puhutteleva myös heille, jotta nuoret haluavat kouluttautua ja jäädä tänne.”

Kauppakamari tarjoaa verkostojaan käyttöön

Kuopion alueen kauppakamari haluaa olla osaltaan edistämässä Kuopio Healthin avoimen ekosysteemin jäsenten kansainvälistymistä.

– Kauppakamariverkosto toimii kansainvälisesti. Meillä on verkostoja ulkomaille sekä asiantuntijoihin, päättäjiin että muihin toimijoihin. Erilaiset ihmiset ja aihiot voivat auttaa tämän klusterin kehittymistä. Ainahan sen ei tarvitse olla saman alan yritys, vaan rajapintaa voi löytyä viereisen segmentin kanssa, pohtii Kuopion alueen kauppakamarin toimitusjohtaja Kaija Savolainen.

Savolaisen mukaan kauppakamarin tavoitteena on toimia terveysteknologia-alan vahvan kasvun edistämiseksi ja tutustuttaa Kuopio Healthin verkostoon kuuluvia osaajia kauppakamarin verkostoihin.

– Usein puhumme aivovuodosta, tässä yhteistyössä voimme lisätä aivoyhteistyötä ja ihmisten kohtaamista, hän sanoo.

Kaija Savolainen
Kansainvälistymisessä kovat tavoitteet

Kuopion alueen kauppakamarilla on toimintaa koko Pohjois-Savon alueella. Osastoja on kolme: Ylä-Savossa, Kuopiossa ja Varkaudessa.

Jäsenyrityksiä on reilu 850, ja kauppakamari edustaa noin 50 prosenttia alueen elinkeinoelämän liikevaihdossa. 

Kauppakamarin toiminnassa painottuvat vaikuttaminen, kansainvälistyminen sekä osaaminen. Kansainvälistyminen on merkittävä painopiste, strategisena tavoitteena on kaksinkertaistaa alueen 250 vientiyrityksen määrä vuoteen 2030 mennessä.

Konkretiaa ja selkokieltä

Kaija Savolainen uskoo, että terveysteknologiasta voi tulla maa- ja metsätalouden sekä teollisuuden rinnalle vahva toimiala Pohjois-Savoon. 

Kasvun mahdollistamiseksi Savolainen korostaa Kuopio Healthin toiminnassa viestintää eri osapuolille.

– Puhumme helposti asiantuntijatermeillä ja käytämme ammattijargonia. Siinä on kuitenkin sellainen vaara, että toiminta voi jää vieraaksi ja se kuulostaa niin korkealentoiselta, ettei yritys uskalla mukaan. Siksi on tärkeää tuoda esille nimenomaan konkretiaa ja puhua ymmärrettävästi. Silloin saamme mukaan heidätkin, jotka jargon karkottaa.

Savolainen pitää tärkeänä, että myös nuoriso saadaan innostettua pyrkimään kohti alan työpaikkoja.

– Miten saamme nuoria innostumaan tällaisesta alasta heidän ollessaan vasta polkunsa alussa? Viestimme pitää olla puhutteleva myös heille, jotta nuoret haluavat kouluttautua ja jäädä tänne. Silloin saamme osaavaa työvoimaa myös alueen yrityksille.

Savolainen huomauttaa, että lisäksi tarvitaan kansainvälisiä osaajia. Heidän saamiseensa ja täällä pitämiseen täytyy kiinnittää erityistä huomiota.

– Jos saamme yritykseen vaikkapa intialaisen osaajan, miten otamme hänet vastaan ja autamme häntä integroitumaan tänne? Nämä ovat laajoja kysymyksiä, joihin meidän pitää pystyä vastaamaan.

Lue lisää Kuopion alueen kauppakamarista

Lue lisää jäsenyydestä