| Kategoria: Menestystarinat

”Tavoitteemme on, että tästä tulee uusi gold standard Parkinsonin taudin hoitoon.”

Uusi analytiikka mullistaa liikehäiriösairauksien hoidon

Nykyisin Parkinsonin taudin hoito perustuu pari kertaa vuodessa tapahtuvaan lyhyeen lääkärinaikaan, jossa potilas kertoo oireistaan ja lääkäri tarkkailee potilasta. Oireiden vaihtuessa päivittäin on esimerkiksi lääkityksen määrääminen pelkän tapaamisen perusteella haasteellista. 

Vuonna 2020 perustettu terveysteknologiayritys Adamant Health on tuomassa ratkaisun tähän ongelmaan. Se on kehittänyt mittaus- ja analyysipalvelun, jolla voidaan puettavalla anturilla mitata potilaan käsivarresta usean päivän ajan sekä lihasvapinaa että aivojen lähettämää hermosignaalia. 

Data kerätään pilveen, ja data-analyysin pohjalta oireista tehdään tarkka oireraportti lääkärille hoidon suunnittelua varten.

– Vastaanotolla päästään heti hoidon optimointiin, kun lääkäri näkee raportista 2–4 vuorokauden oirekuvan ja siitä vuorokausi- ja päivittäisen vaihtelun. Tavoitteemme on, että tästä tulee uusi gold standard Parkinsonin taudin hoitoon, Adamant Healthin toimitusjohtaja Paulus Carpelan kertoo.

Paulus Carpelan

 

Taustalla pitkäaikainen tutkimus

Palvelussa hyödynnetään teknologiaa, jota yrityksen toinen perustaja, lääketieteellisen tekniikan dosentti Saara Rissanen on tutkinut Itä-Suomen yliopistossa yli 15 vuoden ajan. Palvelua voidaan käyttää kaikkien liikehäiriösairauksien oireiden mittauksessa ja analysoinnissa.

Itsessään potilaan liikkeiden seuraaminen ei ole uutta. Aiemmin hoidon tarpeen arvioinnissa on käytetty pelkästään kiihtyvyysanturia. Sen käytössä haasteena on, että pelkästä liikedatasta on vaikea tarkasti tunnistaa, mistä liike tai liikkumattomuus johtuu. 

Kun Adamant Healthin kehittämällä lääkinnällisellä laitteella analysoidaan sekä liikettä että hermosignaalia, päästään kiinni mitatun liikkeen juurisyyhyn ja pystytään erottelemaan sairauden aiheuttamat oireet tahdonalaisista tai ympäristön aiheuttamista oireista. Tämä on keskeistä hoidon suunnittelun kannalta.

Menetelmällä voidaan myös erotella erilaisia liikehäiriösairauksia toisistaan sekä tunnistaa niitä alkuvaiheessa, kun aivot jo lähettävät hermosignaaleja, mutta fyysisisiä oireita ei vielä näy.

Adamant Healthin kehittämä palvelu on tulossa markkinoille alkuvuoden 2022 aikana.

 

Tutkimustieto hyötykäyttöön

Parkinsonin tauti on nopeimmin yleistyvä neurologinen sairaus maailmassa, myös Suomessa. Vastikään Kuopio Healthiin liittyneen Adamant Healthin tavoitteena on saada akateemisen tutkimuksen tuoma tieto käyttöön sekä potilaiden että yhteiskunnan hyödyksi. 

Paulus Carpelan arvioi, että Kuopio Healthin avoin innovaatioekosysteemi voi auttaa yrityksiä esimerkiksi kokoamalla tietoa relevanteista tapahtumista ja koulutuksista alati muuttuvassa ympäristössä. 

Hän uskoo, että ekosysteemi voi edistää tutkimustulosten jalostumista kaupallisiksi innovaatioiksi.

– On tärkeää, että tutkijoilla on malli tulosten kaupallistamiseen. Siinä tarvitaan apua, sparrausta ja tietotaitoa. Lisäksi pitää katsoa Kuopiota pidemmälle ja etsiä maailman parhaita ihmisiä toteuttamaan asioita. Eikä näiden ihmisten tarvitse välttämättä tulla fyysisesti Kuopioon.

Carpelan korostaa kansainvälistä ajattelua heti yrityksen perustamisesta lähtien. Hän pitää tärkeänä, että Kuopio Health edistää asennetta, jossa tavoitteet ovat kansainväliset ja jo alusta alkaen kaikki dokumentaatio sekä yrityksen muu toiminta tapahtuu englanniksi. Samalla kansainvälisten osaajien rekrytoiminen yrityksiin helpottuu.

Lue lisää Adamant Healthista
Lue lisää jäsenyydestä