| Kategoria: Uutiset

Biolääkeyritys SpringWorks Therapeutics alkaa hyödyntää Itä-Suomen yliopiston huippuosaamista tietokoneavusteisessa molekyylimallinnuksessa. Tavoitteena on löytää uusia lähestymistapoja syöpäsairauksissa yliaktivoituvan MAPK-reitin säätelyyn ja tarkempaan potilasvalintaan.

Vakavien harvinais- ja syöpäsairauksien lääkekehitykseen keskittynyt SpringWorks on solminut Itä-Suomen yliopiston kanssa sopimuksen monivuotisesta yhteistyöstä tietokoneavusteisessa molekyylimallinnuksessa. Tavoitteena on selvittää tietokonesimulaatiolla kattavasti KRAS-proteiinin eri mutaatioiden ja niin kutsuttujen efektoriproteiinien vuorovaikutusdynamiikkaa ja sen vaikutuksia. Tulokset voivat tarkentaa potilasvalintaa ja tuottaa uusia lähtökohtia syöpien täsmähoidoille. Tutkimusta johtavat molekyylidynamiikan tietokonemallinnuksen ja KRAS-proteiinikonformaatioiden kärkiasiantuntijat, professori Antti Poso ja tutkija Tatu Pantsar Itä-Suomen yliopiston farmasian laitokselta ja monitieteisistä DrugTech sekä CANCER-tutkimusyhteisöistä.

LUE LISÄÄ