| Kategoria: Menestystarinat

”Uskon, että parhaat tulevaisuuden tulokset ovat sellaisia, mitä emme vielä edes osaa ajatella!”

Jäsenyys ei hyödytä vaan osallistuminen

Perinteisesti suomalaiset yritykset ovat tavanneet toisiaan seminaareissa ja messuilla, mutta jatkuva käytännön yhteistyö toimialan sisällä on ollut vähäistä. Meillä on täällä paljon hienoja yhtiöitä ja älykkäitä ihmisiä, joten eihän sen niin kannata mennä!

Kuopio Healthin tehtävä on auttaa löytämään uusia yhteistyömahdollisuuksia mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Olen omakohtaisesti huomannut, että Kuopio Healthin myötä alan toimijoiden yhteys on viime vuosina parantunut. Uskon, että parhaat tulevaisuuden tulokset ovat sellaisia, mitä emme vielä edes osaa ajatella!

Tuukka Eloranta
Ihmisiin helppo saada yhteys

Palasin itse kymmenen vuotta sitten tänne pääkaupunkiseudulta. Voin kokemuksesta sanoa, että Kuopiossa yhteistyön tekeminen ei ole tavoittamisesta tai hierarkiasta kiinni. En yksinkertaisesti keksi yhtään sellaista tilannetta, etten olisi saanut täällä tarvittaviin uusiin ihmisiin yhteyttä. 

Mutkattomuus onkin ehdottomasti meidän alueemme etu. Vielä tarvitaan kuitenkin lisää rohkeutta tehdä aloitteita ja taitoa huomata piilevät mahdollisuudet.

Kuopio Health voikin olla luomassa rakenteita, jotka tukevat ihmisten ja toimijoiden parempaa tutustumista toisiinsa. 

Toimitusjohtajat kyllä jo lähtökohtaisesti tuntevat toisensa, mutta lopulta vaikuttava yhteistyö tapahtuu laajemmalla rintamalla. Olisikin tärkeää, että terveyssektorin toimijat tuntisivat toisensa, vaihtaisivat kokemuksia ja oppisivat toisiltaan nykyistä kattavammin. Näen tulevaisuudessa paljon yhteistyömahdollisuuksia esimerkiksi tuotehallinnan, hankintojen ja laadun saralla. Jokaisen ei tarvitse keksiä samaa pyörää uudestaan.

Meillä hallituksen jäsenillä ja jäsenyritysten vetäjillä on tärkeä rooli siinä, että tällaista ristiinpölyttymistä tapahtuu. 

Jäsenet ja jäsenyyttä harkitsevat, pyritään pitämään raja-aidat matalina. Pelkkä Kuopio Healthin jäsenyys ei vielä tuota mitään, hyödyt realisoituvat vasta osallistumisesta.

Epävirallisestakin yhteistyöstä on hyötyä

Toivon, että pystymme kokemaan, tekemään ja oppimaan yhdessä. Lopulta luottamus ja yhteistyön ruokkivat kuitenkin toinen toisiaan.

Ensimmäisen kontaktin ottaminen ei ole vaikeaa, sen kun ottaa puhelimen käteen tai laittaa sähköpostia.

Eikä yhteistyön tarvitse olla aina niin kovin virallista. Jo yhteinen lounas antaa usein uusia hyviä ideoita, kun keskustellaan haasteista, mahdollisuuksista, ideoista ja ongelmista. Mikäs sen parempaa, jos kaveri onkin jo ratkaissut vastaavan ongelman, jonka kanssa itse juuri painit! 

Ajattelen niin, että tarvitaan useita avauksia, jotta joukosta löytyy ne tahot, joiden kanssa syntyy yhteistyötä. Mutta jo avoin ideointi ja ajatustenvaihto ovat itsessään tärkeitä.

Tämän vuoden teemat valittu

Olemme nyt Kuopio Healthilla mielenkiintoisessa vaiheessa. Perustamisrutiinit ja pohjatyöt on saatu tehtyä, joten pääsemme vihdoinkin rakenteista sisältöön. Tälle vuodelle olemme valinneet kaksi kehitysteemaa, joiden ympärille on koottu työryhmät ekosysteemin jäsenistä. Ensimmäinen teemoista käsittelee terveys- ja hyvinvointidatan mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa tarkoituksenmukaiset toimenpiteet, tehokkaammat hoitoketjut ja uudet tuoteinnovaatiot rakennetaan älykkään datan päälle.

Toisessa teemassa pohdimme yritysten sekä suurten TKI-toimijoiden yhteistyötä. Mielestäni tärkein osa-alue siinä on terveysalan tutkimus- ja koulutustoiminnan kehittäminen: miten pystymme jatkuvasti tukemaan jäsentenorganisaatioiden ja henkilöstön osaamista?

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ