| Kategoria: Menestystarinat

”Nyt on hyvä hetki liittyä ja päästä vaikuttamaan toimintaan, kun jäsenistö on vasta kasvamassa ja toimintatavat muodostumassa.”

Osuuskunnan hyöty päätyy kansalaisten hyväksi

Pidän tärkeänä, että Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin toiminnalla on oikeasti yhteiskunnallista vaikutusta ja toimintamme hyödyttää lopulta ihan tavallista kansalaista.

Tavoitteenamme on luoda vuorovaikutusta terveysteknologia-alan toimijoiden kesken, ja mukana on niin julkisia kuin yksityisiäkin toimijoita. Yhteistyön tuloksena syntyy yrityksille liiketoimintaa ja samalla terveydenhuollon toiminta tehostuu. Näin saamme parempaa terveyttä potilaille ja parempaa vastinetta veroeuroille. Hyvinvointi lisääntyy.

Janne Parkkila
Pienet yritykset tärkeitä toimijoita

Orkestr.io on mikroyritys ja työllistämme alle kymmenen henkeä. Halusin mukaan Kuopio Healthin hallitukseen osittain pitämään esillä meidän pienten yritysten asiaa. Suuret toimijat eivät välttämättä ole tottuneet tekemään yhteistyötä pienten yritysten kanssa ja tätä yhteistyötä haluan edistää.

Ennen kaikkea haluan kuitenkin tuoda esille yhteistä etua. Suuret toimijat eivät saa sanella osuuskunnan asioita, mutta eivät sitä saa tehdä pienetkään toimijat.

Erilaisissa kokoluokissa on omat etunsa. Isoilla laivoilla on paljon resursseja, mutta ne saattavat kääntyä paljon pienempiään hitaammin. Pienessä yrityksessä puolestaan käänteet ovat ketteriä ja siellä voi olla palo tehdä jotakin uutta nopeasti. Toisaalta resurssit ovat niin pienet, että on pakkokin toimia nopeasti. Homma voi kaatua, jos liikevaihtoa ei tule heti tarpeeksi.

Lisäksi haluan pitää esillä ajatusta, että pienestä isotkin syntyvät. Pitää olla välineitä siihen, että voidaan kehittää uutta.

Eikä aina tarvitse tulla isoksi. Tarvitaan niitäkin muutaman hengen yrityksiä, joissa on erittäin syvällistä osaamista tietyltä alalta. Ne voivat olla erinomainen lisä Kuopio Healthin kokonaisuuteen.

Yhteistyö edellyttää luottamusta

Kuopio Health tarjoaa meille jäsenille mahdollisuuden menestyä yhdessä. Käytännössä se voi olla esimerkiksi yhteisiä vientiponnisteluita tai yhteisiä projekteja. Yhteistyö on mielestäni Kuopio Healthin arvoista tärkein. Yhdessä voimme saada selvästi leveämmät hartiat.

Yhteistyö edellyttää luottamusta. Syvän luottamuksen syntymiseen nykyinen tilanne asettaa omat haasteensa. Se vaatii usein kasvokkain tapahtuvia luontevia hetkiä ja tapaamisia.

Avasimme toimiston Kuopioon vasta kaksi vuotta sitten. Tänä aikana olemme pyrkineet tutustumaan ja luomaan uusia suhteita eri toimijoihin. Tässä Kuopio Health on ollut hyvänä apuna.

Nyt meillä onkin suunnitteilla joitakin yhteistyöhankkeita. Katsotaan, mitkä niistä lopulta ottavat tuulta alleen.

Jäsenistö laajenee terveysteknologian ulkopuolellekin

Toivon, että saamme Kuopio Healthiin mukaan uusia firmoja ja erityisesti pieniä jäseniä. Tämän kautta pienillekin jäsenille avautuu hienoja yhteistyömahdollisuuksia.

Aluksi jäsenet ovat varmaan pitkälti terveysteknologiaan liittyviä. Ajan mittaan, kun osuuskunnan toiminta on pidemmällä ja olemme saaneet konkreettisempia tuloksia, jäseniksi tulee varmastikin myös sellaisia yrityksiä, jotka eivät ole syvällä terveysteknologiassa. Niiden osaaminen asettuu sellaisille aloille, jotka voivat tuoda terveysteknologian alan yrityksille lisäarvoa.

Nyt on hyvä hetki liittyä ja päästä vaikuttamaan toimintaan, kun jäsenistö on vasta kasvamassa ja toimintatavat muodostumassa.

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ