| Kategoria: Menestystarinat

”Meillähän on kunnianhimoisena tavoitteena luoda Savilahdesta Euroopan houkuttelevin tutkimus-, koulutus- ja innovaatioympäristö.”

Kuopio Healthista Savilahden alueen tärkeä toimija

Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin kannalta viime vuosi oli mielenkiintoinen.  Valtio ja yliopistokaupungit ovat käyneet neuvotteluja ekosysteemisopimuksista. Nyt suunnitelmissa on, että Kuopio Health toimisi kaupungin kumppanina ja alueellisena toimijana niissä sopimuksissa, jotka valtion ja kaupungin välillä solmitaan terveys- ja hyvinvointiteknologian alalle.

Ekosysteemisopimusten yksi merkittävimmistä tavoitteista on synnyttää tutkimuslähtöistä uutta yritystoimintaa, joka pärjää myös kansainvälisillä markkinoilla.

Jukka Pitkänen
Savilahdella kunnianhimoiset tavoitteet

Kuopion kaupungin elinkeinojohtajana vaikutan Kuopio Healthin hallituksessa. Kuopion kaupunki on yksi Kuopio Health -osuuskunnan perustajajäsenistä.  

Näen tässä valtavasti mahdollisuuksia. Terveys- ja hyvinvointiteknologia on vesiosaamisen ohella Kuopion painopistealueita. Savilahti puolestaan on Kuopion kaupungin strateginen kärkihanke. 

Meillähän on kunnianhimoisena tavoitteena luoda Savilahdesta Euroopan houkuttelevin tutkimus-, koulutus- ja innovaatioympäristö.

Alueena Savilahdella on hyvät mahdollisuudet: meillä on yliopisto, ammattikorkeakoulu, ammatillinen koulutus ja useita Suomen huippusektoritutkimuslaitoksia. Tämä tarkoittaa, että alueella on paljon poikkitieteellistä osaamista. 

Nyt haasteena on, että tämä osaaminen pitää saada entistä paremmin käyttöön yrityksissä ja liike-elämän kehittämisessä. Ja jotta tämä on mahdollista, osaaminen täytyy ensin saada meidän alueemme yritysten tietoisuuteen. Siinä Kuopio Healthilla on tärkeä rooli.

Neuvotteluja käynnissä

Realistisesti ajatellen Kuopio Healthin avoin innovaatioekosysteemi on aika nuori toimija, joka vasta vahvistaa ja lunastaa asemaansa Savilahdessa. Potentiaalia siinä kuitenkin on valtavasti.  

Näkemykseni mukaan Kuopio Healthin tehtävä on rakentaa aktiivisesti verkostoja ja tuoda yhteen alueen eri toimijoita, erityisesti yrityksiä. Se myös lisää alueen tunnettuutta ja houkuttelee osaajia sekä yrityksiä tänne.

Vaikka ekosysteemi on vasta nuori, se on jo tähän mennessä tuonut hyvällä tavalla toimijoita saman pöydän ääreen. Kun teemme asioita yhdessä ja avoimesti, tuotamme lisäarvoa talousalueellemme.

Seuraava askel onkin kansallisten ja kansainvälisten verkostojen luominen. Uskon, että niiden merkitys korostuu tulevaisuudessa. 

Käymme parasta aikaa hyvin mielenkiintoisia keskusteluja Savilahden osaamisen painopistealueisiin liittyvien kansainvälisten terveysteknologian toimijoiden kanssa. He voisivat tehdä tänne merkittäviä uusia investointeja.

Suurten kansainvälisten toimijoiden kriittinen kysymys on, löytyykö täältä tarvittavaa osaamista. Siinä Kuopio Healthin avoimella innovaatioekosysteemillä voi olla hyvin tärkeä rooli.

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ