| Kategoria: Menestystarinat

“Eihän tänne mikään kansainvälinen toimija tule velvollisuuttaan, vaan meidän pitää luoda hyötyä tuottava ekosysteemi.”

Suunta selkeästi kohti kansainvälistä toimintaa

Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin täytyy suuntautua selkeästi kansainvälistä toimintaa kohti. Tietenkin pohjana on paikallinen verkostoituminen, jossa siinäkin on vielä parantamisen varaa, mutta pelkästään paikalliseen ei pidä tyytyä.

Yliopistolla kansainvälisyys tarkoittaa käytännössä sitä, että tutkimustyö ja kehittäminen pohjautuvat korkeatasoiseen tutkimukseen, jota tehdään kansainvälisellä ja EU-rahoituksella. Tutkimustyössä pelkkä kotimainen rahoitus ei riitä pitkälle.

Tästä tutkimustyöstä syntyvät ne innovaatiot, jotka mahdollistavat paikallisen elinkeinoelämän kasvun. Siinäkään ei riitä, että pyörimme kotimaisissa piireissä. Kasvuun, markkinaan ja rahoitukseen tarvitaan kansainvälisestä yhteistyötä. 

Haluan korostaa sitä, että avoimen innovaatioekosysteemimme avoimuuden pitää suuntautua myös kansalliseen ja kansainväliseen suuntaan. Vain sillä tavalla tämä voi toimia. Toivottavasti pääsemme pian järjestämään kansainvälisen terveysdataseminaarin. 

Kansainvälisten yhteistyökumppaneiden ja rahoituslähteiden löytämiselle Kuopio Healthin ekosysteemi on välttämätön. EU:ssa meillä on rahoitusmahdollisuuksia sekä tutkimukselle että yritysten kehittämiselle. Nyt on esimerkiksi tarjolla erilaista elpymisrahoitusta ja rahastoja, joihin tässä tilanteessa pitäisi pystyä tarttumaan. Yhdessä voimme olla uskottava, vahva ja näkyvä toimija.

Jussi Pihlajamäki
Hyvä sykli tavoitteena

Vahvan innovaatioekosysteemin tavoitteena on myös houkutella kansainvälistä yritystoimintaa. Meidän kannaltamme kiinnostavia olisivat terveysalan yritykset, mutta en halua rajata aloja tiukkaan.

Eihän tänne mikään kansainvälinen toimija tule velvollisuuttaan, vaan meidän pitää luoda hyötyä tuottava ekosysteemi. 

Perinteisesti ajatellaan, että ensin on tutkimus, sitten innovaatio ja kaupallistaminen. Aidosti avoimessa innovaatioekosysteemissä, jossa jaetaan ideoita ja infraa, tämä toimii myös toisinpäin. Yritysten tänne tuleminen tukee meidän tutkimus- ja kehittämistoimintaamme. Tämä puolestaan luo uusia innovaatiota, ja näin syntyy hyvä sykli.

Hyöty ulottuu jokaisen ihmisen elämään

Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin pitää tuoda selkeämmin kaikki toimijat yhteen. Onhan aiemminkin ollut pienempää yhteistyötä ja kahdenvälistä toimintaa, mutta tämä on todellinen yhteisen tekemisen foorumi. Se luo pienempiä ryhmiä ja uusia pareja, jotka lähtevät tekemään yhdessä. 

Kuopio Healthin avoin innovaatioekosysteemi ei ole kuitenkaan itsessään toimija, toimijoita ovat jäsenet. Näen, että meillä on tässä valtavan hienot kasvun ja yhteistyön mahdollisuudet.

On tärkeä huomioida, että terveysekosysteemissä vaikuttavuus ei tarkoita pelkästään elinkeinoelämän kasvua. Se vaikuttaa myös alueelliseen terveyteen ja kansanterveyteen. 

Terveysjärjestelmän kehittämisessä meillä on valtava potentiaali, sillä hyöty ei jää pelkästään ekosysteemin sisälle, vaan vaikutus ulottuu ihan jokaisen ihmisen elämään.

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ