| Kategoria: Menestystarinat

”Ei siis riitä pelkästään se, että on hyviä ajatuksia ja ideoita. Myös ympäristön ja ajankohdan täytyy olla
oikea, jotta asiat lähtevät räväkästi eteenpäin. Kärsivällisyyttä on tarvittu, mutta nyt ollaan onneksi tässä
tilanteessa.”

Otetaan koko potentiaali käyttöön

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä meillä on yli 4000 työntekijää, jotka ovat oman alansa kovia
asiantuntijoita. Lähes päivittäin tulee esiin kehittämistarpeita, joihin voitaisiin tarvita jonkinlaista
teknologista ratkaisua tai uutta toimintamallia tai jossa datan hyödyntämisestä olisi apua.

Sairaanhoitopiiriä kannattaisi mielestäni ehdottomasti hyödyntää myös alueellisen kehittymisen
mahdollistajana. Meillä on valtavasti potentiaalia yhteistyölle yritysten ja oppilaitosten kanssa. Kun
kehitämme terveydenhuollon tarpeista nousevia uusia innovaatioita ja tuotteita, luomme samalla alueelle
työpaikkoja ja verotuloja. Alueen kuntien elinvoimaisuus kehittyy.

Sairaanhoitopiirin omistajina kuntien on hyvä nähdä tämä jatkumo. Toivon, että Kuopio Health voisi toimia
tässä sillanrakentajana, jotta yhteistyön mahdollisuudet tulisivat selkeästi esille.

Tämähän liittyy pitkälti taloudellisiin kysymyksiin. Tiukka taloudellinen tilanne nähdään esteenä
yhteistyölle, mutta pitkällä tähtäimellä juuri yhteistyön tuoma taloudellinen hyöty auttaisi ratkaisemaan
myös näitä taloudellisia ongelmia.

Esko Vanninen

Juuret vuosikymmenten takana

Jään vuodenvaihteessa eläkkeelle Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin tutkimus- ja innovaatiojohtajan
tehtävästä. Mielelläni kuitenkin jatkan myös Kuopio Healthin parissa toimimista, jos osaamisestani tai
kokemuksestani on hyötyä. Tämä on innostava mahdollisuus.

Olen jo 90-luvulla työskennellyt kliinisen fysiologian ja isotooppilääketieteen erikoislääkärinä. Tämän
vuosituhannen alkupuolella tein johtamisen alaan liittyvää opinnäytetyötä, jossa pohdin, kuinka silloinen
yksikköni voisi tehdä laajempaa yhteistyötä yritysten kanssa ja toimia testausalustana.

Silloin ajatus ei vielä saanut kannatusta, meni rapiat kymmenen vuotta ennen kuin Living lab -toiminta alkoi
ja sehän on nykyisin varsin kysytty palvelu. Onneksi yrityksillä on nykyisin aivan toisenlainen potentiaali
tehdä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa. Ei siis riitä pelkästään se, että on hyviä ajatuksia ja ideoita.
Myös ympäristön ja ajankohdan täytyy olla oikea, jotta asiat lähtevät räväkästi eteenpäin. Kärsivällisyyttä
on tarvittu, mutta nyt ollaan onneksi tässä tilanteessa.

Kliinisen fysiologian isotooppilääketieteen yksikössä teimme paljon potilaskohtaisia tutkimuksia, joissa
tutkimme esimerkiksi keuhkojen ja sydämen toimintaa. Muistan aikanaan, kun nuori yritys Medikro teki
silloin tuotekehitystään ja ideointiaan yhteistyössä kanssamme. Nyt istumme yhdessä Kuopio Healthin
hallituksessa yhtiön nykyisen toimitusjohtajan Tuukka Elorannan kanssa.

Yhteistyö on siis alkanut jo vuosikymmeniä sitten, mutta nyt on tärkeä päästä hyödyntämään sen koko
potentiaalia.

Kuopio Healthilla rooli luottamuksen luojana

Toivon, että Kuopio Healthin toiminnalla syntyisi aitoa vaikuttavuutta. Pidän myös luottamuksen syntymistä
tärkeänä edellytyellytyksenä ekosysteemin yhteistyön toteutumiselle.

Uskoisin, että luottamuksen rakentaminen on erityisesti yrityspuolella vaativampi asia. Julkisen puolen
toimijoilla, jotka kaikki toimivat verovaroin, keskinäinen luottamus syntyy lähtökohtaisesti helpommin.
Toivonkin, että Kuopio Health -ekosysteemi voi toteuttaa sellaista johtajuutta, joka edistäisi ja
mahdollistaisi tällaisen luottamuksen syntymistä.

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ