| Kategoria: Menestystarinat

“Pidän erittäin tärkeänä sen arvioimista, miten toiminnassa on onnistuttu ja mitä aiemmista kokemuksista voidaan oppia. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on keskeistä.“

Voimme ottaa datan hyötykäyttöön

Pyrimme tekemään Kuopio Healthin avoimesta innovaatioekosysteemistä globaalisti merkittävän foorumin, jossa esimerkiksi data, tieto, tekoäly ja vaikuttavuus ovat tärkeitä tekijöitä. Meillä on hyvä mahdollisuus sote-datan hyötykäyttöön: on terveystiedon toisiokäytön laki, biopankit sekä toimintavalmius ja asenne tehdä datalla vaikuttavuutta.

Näen Kuopio Healthin hyödyllisyyden luonnollisesti erityisesti oman yritykseni, terveystalouden alalla toimivan ESiOR Oy:n, kautta. Meille innovaatioekosysteemi tarjoaa toimivan verkostoitumisympäristön ja mahdollisuuden tehdä asioita yhdessä ja älykkäämmin. Uskon, että tämä yhteistyö lisää yritysten kilpailukykyä ja siihen tällä alueella onkin tarve ja myös mahdollisuus.

Erkki Soini

 

Konkretia ja kontaktit kiinnostavat

Yrityksiä kiinnostavat ihan konkreettiset palvelut: tapahtumat, foorumit, kehityshankkeet ja vierailut. Näitä Kuopio Health on pystynyt toteuttamaan, jopa koronasta huolimatta. Myös kansainvälisten kontaktien luominen on tärkeää. Kuopio Health on ollut mukana järjestämässä muun muassa kansallisten huippuvaikuttajien kanssa webinaaria tekoälyn vaikuttavuudesta ja etiikasta.

Ylipäänsä Kuopio Health tarjoaa yrityksille mahdollisuuden toteuttaa sellaisia hankkeita tai asioita, joiden laadukkaaseen toteutukseen yritysten aika tai taidot eivät yksin riittäisi. Ekosysteemi on herättänyt huomaamaan, että täällähän on muitakin yrityksiä, jotka painivat samanlaisten haasteiden parissa ja yhdessä voimme löytää niihin myös ratkaisuja.

Oppia ja menestystä yhdessä

On ollut mielenkiintoista huomata, että meillä ekosysteemin varsin osaamisintensiivisillä yritysjäsenillä on hyvin samankaltaisia toiveita Kuopio Healthin suhteen. Erityisesti tarpeissamme korostuu oppiminen ja osaamisen kasvattaminen sekä yhdessä menestyminen. Kadehtimista ekosysteemissämme en ole kokenut, mikä on kyllä poikkeuksellista. Kaikki yrittävät ja antavat muidenkin yrittää. Jos joku pärjää, se ei haittaa toisia. 

Pidän tärkeänä, että olemme saaneet tänne Kuopion alueelle vaikuttavia voimavaroja: Fimean ja VTT:n. Ne molemmat toimivat aktiivisesti terveysalan yrityksiä kiinnostavissa aiheissa. Uskon, että tarvitsemme Kuopio Health -ekosysteemin sekä alueen merkittävät opiskelu- ja työmahdollisuudet, jotta saamme luotua tarpeeksi uskottavuutta sekä lisää kansallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä tulijoita alueelle.

Jämerästä toiminnasta syntyy vaikuttavuus

Kuopio Healthin arvoista tärkeimpänä pidän vaikuttavuutta, sehän kattaa myös muut arvomme: johtajuuden, kumppanuuden ja luotettavuuden. Toisaalta näiden muiden arvojen toteutuminen on edellytyksenä vaikuttavuudelle.

Vaikuttavuutta edistämme sillä, että meillä on selkeä tavoite. Pidän erittäin tärkeänä sen arvioimista, miten toiminnassa on onnistuttu ja mitä aiemmista kokemuksista voidaan oppia. Tiedon hyödyntäminen päätöksenteossa on keskeistä. Joskus tehdään virheitä, mutta niihin ei maailma kaadu, vaan niistä opitaan.

Arkielämän vaikuttavuus syntyy tekemällä – ja nimenomaan oikeita asioita tekemällä. Olen itse kotoisin Etelä-Pohjanmaalta ja siellä puhutaan jämeryydestä. Mielestäni vaikuttavuuden taustalla on juuri jämeryys: asiakasta kuunnellaan, tehdään kestäviä päätöksiä ja toimitaan erittäin ratkaisukeskeisesti. Kehdataan kertoa, että osataan hoitaa homma. 

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ