| Kategoria: Menestystarinat

 

Kohti vahvaa tulevaisuutta

 

Terveysteknologia on yksi Pohjois-Savon maakuntaohjelman kehittämisen kärjistä. Alueella onkin paljon terveys- ja hyvinvointiteknologiaan liittyvää osaamista ja yritystoimintaa. Tätä halusimme tehdä näkyväksi ja siksi Savonia on mukana Kuopio Health -avoin innovaatioekosysteemissä.

Savonian rehtorina minulle on tärkeää Savonian aluekehitystehtävän toteuttaminen. Mutta osallistumiseni ei liity pelkästään tähän rooliini. Myös henkilökohtaisesti haluan, että Kuopion alue on vahva ja elinvoimainen toimija tulevaisuudessakin.

Aluekehittämisen ansiosta tulevilla vuosikymmenilläkin meillä on vahvaa yritystoimintaa ja siten voimme olla asukasmäärältään kasvava alue. Näiden tärkeiden asioiden eteen täytyy tehdä työtä.

 

Mervi Vidgrén

 

Teemat vievät eteenpäin

 

Kuopio Healthin matka on vasta alussa. Seuraavaksi meidän täytyy löytää ne yhteiset teemat, joita lähdemme viemään eteenpäin. Rajaus on hyvin tärkeä, sillä emme voi tehdä kaikkea kiinnostavaa. Kun tämä konkreettinen askel on otettu, voimme lähteä vauhdilla eteenpäin.

Unelmani on, että pääsemme verkostoitumaan vahvasti. Ei pelkästään kansallisesti, vaan myös kansainvälisiin ekosysteemikokonaisuuksiin ja sitä kautta tuomaan verkostoja ja osaamista tälle alueelle.

Tavoitteena pitää olla vaikuttavuus. Ja kun vaikuttavuutta halutaan, ei voi hötkyillä kaikkeen, jottei voimavaroja menee hukkaan. Kumppanuuksissa pitää tehdä valintoja ja löytää sellaisia kumppanuuksia, joissa molemmat osapuolet voittavat. Esimerkiksi eurooppalaisissa innovaatiohubeissa meidän pitää olla mukana.

Näiden oikeanlaisten kumppanuuksien löytymisestä sekä alueellisesta yhdessä tekemisestä syntyy pohja vaikuttavuudelle. Lisäksi meidän pitää pystyä tuomaan osaamistamme ja tekojamme näkyviksi.

Myös luotettavuus on tällaisessa ekosysteemissä elintärkeää, ja se syntyy nimenomaan teoista: toiminnan on oltava läpinäkyvää. Jokainen jäsen on mukana omalla osaamisellaan ja omien tarpeidensa kanssa. Luottamus vaatii myös rajanvetoa: avoimen ekosysteemin luonteen mukaisesti osa asioista on avoimia, mutta yritykset ovat tarkkoina yrityssalaisuuden piiriin kuuluvista asioista.

Meidän on löydettävä yhteistyömalleja, jotka palvelevat kaikkia jäseniä. Eivät yritykset ole mukana, jos ne eivät koe saavansa hyötyä. Yritykset ovat kuitenkin innovaatioekosysteemin ydin.

 

Innovaatioiden äärellä

 

Kuopio Health -avoimessa ekosysteemissä on hyvin erilaisia toimijoita. Olen pohtinut, miten tämä ekosysteemi voi todella hyödyttää ihan jokaista jäsentä. Valmiita vastauksia minulla ei ole vielä antaa, niitä pitää lähteä etsimään erityisesti yritysten näkökulmasta. Eikä sekään ole huono asia, että jäsenten näkemykset ja mielipiteet ovat erilaisia. Juuri erilaiset pinnat voivat olla innovaatioiden kannalta erittäin merkityksellisiä.

Elämme koronapandemian aikana haasteellisia aikoja. Meidän on pidettävä katse siinä, miltä maailma näyttää tämän jälkeen. Tunnistamme, että elinkeinot ovat nyt murroksessa ja tarvitaan tukea osaamisen kehittämiseen, innovaatioihin ja tuotekehittämiseen. Siinä Kuopio Health voi olla yksi tukija.

 

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ.

Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ.