| Kategoria: Menestystarinat

Positiivista pöhinää luomassa

Joidenkin vuosien päästä meillä on täällä erittäin aktiivinen yhteisö terveyden ja hyvinvoinnin ympärillä. Yritystoiminta on entistä vilkkaampaa ja pystymme luomaan työpaikkoja sekä kouluttamaan juuri yritysten tarpeen mukaisia työntekijöitä. Lisäksi uudet innovaatiot tulevat nopeasti käyttöön. Olemme saaneet tänne kansainvälisiä pääomia ja pysyviä kansainvälisiä osaajia. 

Kun tämä visio toteutuu ja tiedämme, että Kuopio Health on ollut mukana edesauttamassa sitä, olemme saavuttaneet tavoitteemme!

Kuopio Healthin syntysija on meillä täällä Kuopiossa ja toiminta rakentuu niiden upeiden voimavarojen pohjalle, joita alueella on käytettävissä. Meillä on todella huikeaa yritysmaailman osaamista, kansainvälistä osaamista ja tutkimuksellista osaamista. Inframme toimii ja koulutuksen ansioista osaaminen saadaan vastaamaan myös uusia tarpeita. Lisäksi teemme työtä hienossa ympäristössä ja kauniin luonnon keskellä. Nämä kaikki ovat voimavaroja, joille voimme toimintamme perustaa.

Emme kuitenkaan jää tänne, vaan Kuopio Healthin toiminta ulottuu globaaliin perspektiiviin. Haluamme olla kansallinen ja kansainvälinen vaikuttaja.

Ekosysteemimme seuraava tavoite on päästä kansallisen koordinaattorin rooliin jollakin tietyllä kapealla osa-alueella, jolla voimme vaikuttaa myös kansainvälisesti. Työstämme parhaillaan, mikä olisi tämä osa-alue. Yksi tärkeistä valintakriteereistä on vaikuttavuus: haluamme luoda lisäarvoa.

 

Hallituksen puheenjohtaja Jussi Holopainen

 

Boostaaja ja siltojen rakentaja

Olen toiminut Kuopio Healthin hallituksen puheenjohtajana parisen vuotta, lähes ekosysteemin alusta alkaen. Meillä on mukana hyvin erilaisia toimijoita, ja on tärkeää huomioida heidän erilaisia intressejään ja erilaisia näkökulmiaan sekä muodostaa niistä toimiva kokonaisuus. 

Mielestäni Kuopio Healthin avoimen innovaatioekosysteemin tärkein tehtävä on yhdistää julkiset ja yksityiset toimijat sekä saada yhteistyön ja siltojen rakentamisen kautta tänne positiivista pöhinää. Emme toimi omissa eristetyissä reviirimaailmoissamme, vaan näemme yhteistyön mahdollisuudet: Meidän on annettava yrityksille mahdollisuus pilotoida omia innovaatioitaan ja tutkimukselle mahdollisuus löytää tuotteistamisen ja kaupallistamisen polku.

Tarve on ollut meillä olemassa jo pitkään, nyt se pitää saada operatiiviseksi reaalimaailman toiminnaksi. Tässä Kuopio Health voi toimia boostaajana ja siltojen rakentajana.

 

Life science vei mennessään

Kun olet kerran saanut life science -geenin, se ei lähde sinulta enää koskaan pois. Tein työurani kansainvälisen lääketeollisuuden palveluksessa. Työskentelin mm. Zenecan (nykyisin AstraZeneca) ja GlaxoWellcomen (nykyisin GlaxoSmithKline) toimitusjohtajana Suomessa sekä Zenecalla kansainvälisissä tehtävissä pääkonttorilla Englannissa ja maaorganisaatiossa Meksikossa.  Näistä yritysjohtajan tehtävistä minulle on jäänyt kiintymys yliopistorajapintaan. 

Olen myös toiminut eri yliopistojen rajapinnoissa tutkijalähtöisten innovaatioiden arvioimisessa tuotteistamisen ja kaupallistamisen näkökulmasta. Siellä pohdimme, miten saisimme alan tutkimuksen ja yritysmaailman kohtaamaan siten, että innovaatiot saadaan ihmisten käyttöön, tuotteistettua, kaupallistettua ja kansainvälisille markkinoille.

Tulin Kuopion seudulle paluumuuttajana, mutta palava innostus aiheeseen on pysynyt. Nykyisin toimin muutamissa hallitustehtävissä, joissa kaikissa pääsee vaikuttamaan alueellisten yritysten menestymiseen ja kasvuun. 

Meillä on Kuopio Health -ekosysteemissä upea ja kasvava joukko jäseniä, jotka kaikki ovat täysillä mukana vauhdittamassa Kuopio Health ekosysteemin kunnianhimoisen vision saavuttamista – ja nimenomaan yhteistyöllä sen tulemme saavuttamaan. Tahtotila on loistava, nyt tarvitsemme vain lisää kiihdytyskaistaa!

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ.

Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ.