| Kategoria: Menestystarinat

”Paremmalla järjestäytymisellä ja johtajuudella pääsemme suuren mittakaavan vaikuttavuuteen.”

Roolit selviksi – vaikuttavuus vahvemmaksi

Meillä Kuopio Healthissa on toimivia elementtejä ja loistavat mahdollisuudet innovaatioekosysteemin hyödyntämiseen. Mutta jotakin vielä puuttuu.

Jotta Kuopio Healthista saadaan paras vaikuttavuus irti, täytyy vielä selventää innovaatioekosysteemin osien rooleja ja sitä, mikä kukin tekee. Kaikkien pitää rakentaa samaa yhteistyöekosysteemiä.

Käytännössä esimerkiksi julkisten toimijoiden ja yritysten täytyy entistä paremmin sopia, mikä kukakin tuottaa ekosysteemiin. Paremmalla järjestäytymisellä ja johtajuudella pääsemme suuren mittakaavan vaikuttavuuteen.

Silta yliopistosta ulkopuolelle

Miten yliopiston tekemä tutkimus tai koulutus hyödyttää yhteiskuntaa? Ei auta, vaikka yliopistolla tehtäisiin kuinka paljon innovaatioita, jos ei löydy yrityksiä hyödyntämään niitä.

Me myös koulutamme ammattilaisia ja osaajia, mutta heidän täytyy päätyä sinne, missä osaajia tarvitaan. Myös tässä tarvitaan vuoropuhelua ja yhteistyötä yritysten kanssa.

Kuopio Health voi olla näissä molemmissa rakentamassa siltaa yliopiston seinien sisältä elinkeinoelämään tai julkisen puolen toimintaan. Siitä syntyy vaikuttavuutta. Ennen kaikkea siltaa tarvitaan kansainväliseen näkyvyyteen.

Mittareita tarvitaan

Vaikuttavuuteen ei riitä, että otetaan asioita käyttöön. Vaikuttavuutta on, että pystytään osoittamaan niiden hyöty. Erityisen tärkeää tämä on julkisen puolen terveydenhoidossa, joka on valtava kustannuserä.

Tarvitsemme sekä lyhyen että pitkän aikavälin mittareita. Lyhyellä aikavälillä vaikuttavuutta voi mitata uutena yritystoimintana ja uusina liikkeellelähtöinä. Näitä pitäisi tapahtua muutamassa vuodessa.

Tutkimustyön kohdalla muutama vuosi ei riitä. Ensin on taustatyö, josta tulee kehittämistyön pohja. On tavallista, että varsinaista vaikuttavuutta voidaan nähdä vasta 10 vuoden päästä.

Siksi on tärkeää, että meillä on mahdollisuus ja kyky arvioida sekä osoittaa tulevaa vaikuttavuutta. Tuleeko innovaatio oikeasti käyttöön ja hyödyttääkö se aidosti palvelujärjestelmää tai kansalaisia? 

Tällaista vaikuttavuuden kansainvälisen tason arvioinnin osaamista meillä Kuopio Healthissa on niin yrityksissä kuin yliopistossa. 

Vaikuttavuuden osoittaminen kärkenä

Vaikuttavuus on Kuopio Healthin ja laajemminkin Pohjois-Savon alueen erityisosaamista, jota kannattaa nostaa esille. Me pystymme osoittamaan vaikuttavuutta, ja se on valtavan tärkeä asia yhteiskunnallisesti.

Meillä on kaikki tarvittava osaaminen, jolla voimme päästä tässä kansainväliselle tasolle. Majakan täytyy ehdottomasti olla niin korkea, että se näkyy Singaporeen. 

Kansainvälisesti merkittävät tulokset on tekijä, jolla saamme yritystoiminnan kasvuun. Tutkimuksesta täytyy tulla innovaatioita, niistä sovelluksia ja ratkaisuja. Niiden kautta pääsemme isoon kasvuun, joka tulee maailmalta.

Lue lisää hallitusesittelyjä täältä

Lue lisää jäsenyydestä täältä