| Kategoria: Menestystarinat

”Kun meitä on sekä pieniä että suuria yrityksiä ja julkisia organisaatioita, vaikuttavuus on kaikille hieman erilaisia asioita.”

Vaikuttavuus näkyy jäsenten toiminnassa ja alueen elinvoimaisuudessa

Mistä vaikuttavuus syntyy? Mielestäni siihen vaikuttaa moni eri tekijä. Ensinnäkin jäsenyritysten toimintaa täytyy syntyä positiivisia asioita. Se voi olla vaikkapa yhteistyötä, opin jakamista tai uuden oppimista toisilta.

Toisaalta innovaatioekosysteemissä on mukana pienempien toimijoiden lisäksi myös suuria, julkisia toimijoita ja sen myötä vaikuttavuus näkyy alueen elinvoimaisuudessa.

Yhdessä voimme edistää alueemme elinvoimaisuutta ja se tarkoittaa laajempaa aluetta kuin pelkkä Kuopio. Meidän täytyy myös näkyä muuallakin kuin paikallisesti ja suuntautua alueen ulkopuolelle sekä ulkomaille. Kun tunnettuus lisääntyy, voi kiinnostus aluetta kohtaan herätä muualla toimivissa yrityksissä ja työntekijöissä.

Sekin on hyvä huomata, että kun meitä on sekä pieniä että suuria yrityksiä ja julkisia organisaatioita, vaikuttavuus on kaikille hieman erilaisia asioita.

Janne Parkkila
Haasteelliset vuodet takana

Kyllähän viimeiset reilut kaksi vuotta ovat olleet hankalaa aikaa. Tuntuu, että koronan ajaksi kaikki meni jäihin. Ehkä liiketoiminnot ovat pysyneet toiminnassa, mutta usealla yrityksellä edistyminen on pysähtynyt. Paikallaan olon lisäksi monilla on ollut taloudellisia haasteita.

Kuopio Healthin toiminnassa tämä on mielestäni näkynyt myös. Yhteistyö edellyttää luottamusta organisaatioiden välillä, ja luottamuksen syntyminen vaatii ihmisten henkilökohtaista tapaamista. Sitä ei synny pelkästään pienten, mustien Teams-ruutujen välityksellä.

Olen Kuopio Healthin hallituksessa edustamassa pieniä yrityksiä, joilla on muutama työntekijä ja liikevaihto alle miljoonan. Meille on tärkeää saada yhteistyötä ja luoda vuoropuhelua, jota yhteistyön pohjalle tarvitaan.

Yritysrypäs kokoon

Seuraavaksi meidän täytyy löytää keino muodostaa ensimmäinen yritysrypäs, joka lähtee viemään yhteistyöhanketta eteenpäin. Niin voimme todistaa, että Kuopio Healthin verkosto toimii ja pystymme löytämään synergiaetuja. 

Pienen yrityksen kannalta tämä on erittäin tärkeää. Mitä yhteistä voimme tehdä? Alussa se voi olla hyvin matalan kynnyksen yhteistä tekemistä – esimerkiksi yhteisiä messukäyntejä – ja siitä voimme lähteä kohti yhteistä hankkeita tai vientiponnisteluja.

Pk-yrityksille on myös tärkeää varmistaa osaavan työvoiman saaminen. Siinä merkittävässä asemassa on oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jossa on vielä paljon parannettavaa. Pienellä yrityksellä ei ole mahdollista laittaa satoja tuhansia yhteistyöprojektiin, mutta kasvun edellytys on osaava työvoima. Onneksi Kuopio Health voi osaltaan auttaa tämän haasteen ratkaisemisessa.

Lue lisää hallitusesittelyjä TÄÄLTÄ
Lue lisää jäsenyydestä TÄÄLTÄ