| Kategoria: Uutiset

Itä-Suomen yliopisto on yksi merkittävistä eurooppalaisista geeniterapian tutkimuskeskuksista, joiden yhteishanke on saanut 15 miljoonan euron rahoituksen EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelmasta. GeneT-hankkeessa pyritään tehostamaan geeniterapialääkkeiden korkeatasoista valmistusta ja käyttöä akateemisessa ympäristössä.

Hanketta koordinoi portugalilaisen Coimbran yliopiston professori Luis Pereira de Almeida. Partnereina ovat Coimbran yliopistollinen keskussairaala, professori Seppo Ylä-Herttualan johtama Kansallinen Virusvektorilaboratorio Itä-Suomen yliopiston A. I. Virtanen -instituutista sekä professori Mimoun Azzouzin johtama Sheffieldin yliopiston geenilääkekeskus GTIMC Englannista. Partnerit kuuluvat Euroopan merkittävimpiin geeniterapian tutkimuskeskuksiin, joiden välillä on jo ollut aiempaa yhteistyötä EU:n Innovative Medicines Initiative (IMI) -rahoitusta saaneessa ARDAT-hankkeessa.

GeneT-hankkeen tavoitteena on lisätä yhteistyötä geenilääkkeiden korkeatasoisten valmistusmenetelmien kehittämisessä sekä parantaa geenilääkkeiden kliiniseen käyttöön liittyvää tiedonsiirtoa ja koulutusta. Näin helpotetaan akateemisten, potilailla tehtävien faasin 1 ja 2 geeniterapiakokeiden toteuttamista. Hanke luo myös erinomaisen pohjan menetelmien ja tutkijoiden vaihdolle osallistujien kesken sekä antaa mahdollisuuden monikeskustutkimusten suorittamiseen yhteisten valmistus-, laatu- ja turvallisuusvaatimusten puitteissa.

Ylä-Herttualan johtamalla molekyylilääketieteen tutkimusryhmällä ja Kansallisella Virusvektorilaboratoriolla on geenilääkkeiden kehittämisessä ja valmistuksessa maailmanlaajuinen pioneeriasema, josta myös nyt saatu EU-rahoitus on osoituksena.

Rahoitus myönnettiin Horisontti Euroopan WIDERA-työohjelmasta. Hankkeeseen liittyy myös erittäin merkittävää muuta rahoitusta sekä akateemisilta että bioteknologian alan toimijoilta. Hankkeen kesto on kuusi vuotta.

ALKUPERÄINEN UUTINEN