| Kategoria: Uutiset

Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun CorFlux-yhteisprojekti aortan repeämistä ennustavan analyysin kehittämiseksi on ison asian äärellä.

Aortan repeämä on yksi yleisistä kuolinsyistä maailmanlaajuisesti, ja aortta-aneurysman eli aortan valtimonpullistuman seurantaan käytetään reilusti yli miljardi euroa yksin Euroopassa. Aortan repeämän riskiarvioinnin työkalun globaalin markkinan voi siten laskea miljardien eurojen kokoiseksi.

CorFlux pohjautuu professori Marja Hedmanin johtamaan sydänkirurgiseen tutkimukseen Itä-Suomen yliopistossa ja Kuopion yliopistollisessa sairaalassa sekä Jyväskylän ammattikorkeakoulun johtavan tutkijan, dosentti Matti Kurjen ryhmän matemaattisen mallintamisen ja virtauslaskennan työhön. Yhteistyö on johtanut aortan repeämistä ennustavaan malliin ja algoritmiin, joka on kaupallistamisprojektin ytimessä.

Tällä hetkellä markkinoilla ei ole tehokasta analyysivälinettä ennustamaan yksilön aortan repeämisen riskiä. Sen vuoksi sairaaloissa tehdään toistuvia aneurysman seurantakuvauksia, mikä kasvattaa kuvantamisjonoja ja tuottaa paljon kustannuksia kansantalouksille – ja repeämiä ilmaantuu seurannasta huolimatta.

CorFlux-analyysi pohjautuu potilaan terveydellisten tietojen lisäksi aortan magneetti- tai tietokonetomografiakuvaan ja luo siitä digitaalisen mallin sekä algoritmin avulla arvion aortan repeämisen riskistä. Tuote on tavoite saada osaksi päivittäistä kliinistä päätöksentekoa. CorFluxin avulla suurimman riskin henkilöt voidaan ohjata ajoissa leikkauksiin, ja näin voidaan säästää ihmishenkiä. Lievemmän riskin potilaat voivat jatkaa kuvantamisseurannassa, ja pienimmän riskin potilaiden seurantaa voidaan harventaa tai jopa lopettaa. Tämä vapauttaa resursseja muuhun käyttöön.

Lue koko artikkeli