Paikka: Etäkoulutus Järjestäjä: Alma Talent Koulutus Päivämäärä: 01.06.2021 Kotisivu: https://koulutus.almatalent.fi/terveyden-alypuhelinsovellukset/

Alma Talent Koulutus järjestää 1.6.2021 ”Terveyden älypuhelinsovellukset – trendit, regulaatio ja arviointi” -etäkoulutuksen.

Koulutus sisältää ajankohtaiskatsauksen terveyden mobiilisovelluksien markkinoista, viranomaisvaatimuksista (MDR 2017/745) sekä vaatimustenmukaisuuden osoittamiseen liittyvistä prosesseista ohjelmistojen kannalta katsoen. Tilaisuudessa perehdytään myös statukseen ohjeistuksien ja mobiilisovelluksien (älypuhelinsovellukset) kehittämistä ja markkinoille saattamista ohjaavien standardien näkökulmasta.

Sovelluksiin liittyvät ajankohtaiset erityiskysymykset ja teknologian arviointinäkökulmat tuodaan esille sekä kehittäjän, että terveysalan ammattilaisen näkökulmasta. Koulutus soveltuu erityisesti tuoteyritysten,  terveydenhuollon yksiköiden sekä terveysteknologian tutkimushankkeiden puitteissa toimiville kehittäjille ja suunnittelijoille, jotka osallistuvat sovelluksien markkinoille saattamiseen tai terveyssovelluksien arviointimenettelyjen kehittämistyöhön.

LUE LISÄÄ