Kuopio Health innovaatioekosysteemin ympäristön kehittämisen tuki -hankkeen rahoittaa Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -Suomen rakennerahasto-ohjelma, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Euroopan aluekehitysrahasto. Hanke toteutetaan 3.6.2019 – 31.7.2021.